Dárkové sady koření

Addisonova nemoc

Adrenokortikální insuficience

Příčina

Addisonova nemoc je způsobena onemocněním nadledvin nebo onemocněním centra řídící endokrinní systém – hypofýzou a hypothalamem. Pokud je porucha v řídících centrech, jedná se o typ centrální, pokud je onemocnění způsobeno problémem v nadledvinách, jedná se o periferní typ. Nadledviny jsou důležitým producentem hormonů – produkují mineralokortikoidy, glukokortikoidy a androgeny, v dřeni pak tvoří adrenalin a noradranalin, což jsou látky zajišťující přenos vzruchů v nervovém systému.

Mineralokortikoidy jsou zastoupeny hormonem aldosteron, který zajišťuje zpětné vstřebávání sodíku v ledvinách a tím i vody – zajišťuje tím tedy ustálený objem vody v těle a tím udržuje krevní tlak.

Glukokortikoidy jsou zastoupeny hormonem kortizolem. Ten udržuje hladinu cukru (glykémie) v krvi tím, že působí proti účinkům inzulinu. Ovlivňuje také metabolismus tuků a bílkovin. Jeho hlavní funkce spočívá v potlačování zánětlivých reakcí.

Poslední skupinou jsou androgeny, což jsou mužské pohlavní hormony, které jsou vylučovány v malé míře nadledvinami mužů i žen. Tyto hormony se pak v periferních tkáních přemění na hormony testosterondihydrotestosteron.

V případě Addisonovy choroby je činnost nadledvin nedostatečná a všechny tyto hormony se tvoří v malé míře nebo u těžkých případů vůbec.

Průběh

Začátky Addisonovy nemoci se projevují velmi nespecificky – zvýšenou únavou, slabostí, někdy se může objevit i bolest břicha nebo zvracení. Po čase nastupují problémy s tlakem – kvůli snížené produkci aldosteronu je nižší a mohou se objevit i závratě po změně polohy (tzv. Ortostatická hypotenze) – točení hlavy po prudkém vstanutí. Kvůli nedostatečným hladinám hormonů se někdy projeví tento nedostatek ztrátou nebo prořídnutím ochlupení na genitáliích nebo také vynecháváním až ztrátou menstruace.

Jedním z klíčových příznaků, který mají ale téměř všichni pacienti s Addisonovou chorobou je hyperpigmentace kůže. Ta se objevuje hlavně na místech, které jsou běžně vystavovány slunečnímu záření. U pacientů se ale objeví aniž by na slunci pobývali. Je to dáno zvýšenou produkcí hormonu propiomelanokortinu, který stimuluje pigmentové buňky k produkci pigmentu. Hyperpigmentace se nevyskytuje u pacientů s centrálním typem Addisonovy nemoci.

Velké nebezpečí představuje pro pacienty tzv. Addisonská krize. Při ní náhle poklesne pod určitou hladinu produkce glukokortikoidů i mineralokortikoidů a vznikne šokový stav, který pacienta ohrožuje na životě.

Vyšetření

U pacientů se nejprve stanovuje hladina kortizolu ráno nalačno. Pokud klesnou pod 150nmol/l, jedná se potvrzení diagnózy. Dalším testem je inzulinový toleranční test, kdy je vyvoláno velké snížení hladiny cukru (glukózy) v krvi. Za normálního stavu by měl být z ledvin vyplaven kortizol, jehož hladina je lékařem měřena, aby zvýšil hladinu glukózy. Pokud se tak nestane, ukazuje to na nedostatečnost nadledvin a Addisonovu nemoc.

Léčba

Pacientům je podávána hormonální substituční léčba, aby měli v těle stále dostatek potřebných hormonů. Dávkování je pak upraveno tak, aby odpovídalo hladinám hormonů v jednotlivých částech dne tak, jak je tělo obvykle produkuje u zdravého jedince. Pokud dojde ke vzniku Addisonské krize, musí být pacienti okamžitě hospitalizováni na jednotce intenzivní péče.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.