Dárkové sady koření

Alzheimerova nemoc

Morbus Alzheimer

Příčina

Alzheimerova choroba je onemocnění, jehož výskyt v populaci narůstá s věkem. Můžeme ji rozdělit na presenilní, která má obvykle určitou dědičnost v rodině a začíná pozvolna od 50. roku. Druhým typem je senilní, vyskytující se u starších lidí. Příčina není přesně známá, obvykle je ale uváděna jako postupné degenerativní změny mozku podmíněné věkem. Nejvíce pacientů má právě senilní typ a věk většiny z nich se pohybuje kolem 80 let.

Průběh

Začátek onemocnění se projevuje nejprve lehkým zapomínáním zejména čerstvých událostí, poději se připojuje zmatenost, těžká nerozhodnost, zhoršená orientace. Časem se pak přidá celkové zpomalení životního tempa – zpomaluje se i komunikace. Rozvíjí se i jistá pasivita a změny osobnosti – nezájem o okolí a citová oploštělost. Mohou se objevit i poruchy mluvení, čtení, psaní, počítání. Časté je také zapomínání slov. V konečném důsledku není pacient schopen se o sebe sám postarat.

Vyšetření

Onemocnění je možné diagnostikovat při magnetické rezonanci mozku, při níž jsou na obrazu charakteristické tzv. plaky – oblasti, v nichž je snížený počet nervových buněk. Celkově je pak mozek zmenšený.

Léčba

Pacientům je doporučováno cvičení, posilování paměti, mohou jim být podávány i léky ze skupiny nootropik.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.