Dárkové sady koření

Anafylaktický šok

Příčina

Příčinou anafylaktického šoku je extrémní alergická reakce na nějaký vnější podnět. Velmi často je tento šok způsoben léky (např. antibiotika), některými potravinami (mořské plody, ústřice), bodnutím hmyzem atd.

Vlastní příčinou je pak náhlé uvolnění látek (např. histaminu), které působí všechny příznaky.

Průběh

Anafylaktický šok se rozvíjí během několika málo minut po styku s alergenem. Objevují se otoky a to jak na kůži, tak i v ústech (otok jazyka), což působí dušnost.

Dochází také k zúžení nebo úplnému stažení dolních dýchacích cest, takže jimi téměř nebo zcela nemůže proudit vzduch do plic. To působí dušnost, modrání, poruchy vidění, po chvíli také poruchy vědomí. Pacientům tento stav působí výraznou úzkost a strach o život. Pokud není dýchání brzy obnoveno, dochází do několika minut k zástavě srdce a úmrtí.

Vyšetření

To, zda pacient bude mít anafylaktickou reakci je těžké hodnotit. Je ale třeba, aby každý alergik absolvoval alergologické vyšetření, které přesně určí, na jaké látky přesně je alergický. Provádí se tak, že se nejčastěji na předloktí nebo na kůži zad aplikují zředěné alergeny. Po chvíli se pak kůže kontroluje a pokud se na ní objeví reakce (pupínky, zarudnutí, kopřivka), určuje to, že je pacient alergický.

Pokud je již při tomto vyšetření reakce silná, měl by alergolog pacienta upozornit na možnost vzniku tohoto šoku.

Léčba

Anafylaktický šok je akutní stav a jde při něm doslova o vteřiny pro záchranu života. Nejdůležitější je ihned zavolat lékaře, poté do jeho příjezdu udržovat dýchání a srdeční funkci. Protože jsou dýchací cesty zúžené až neprůchodné, je možné zkusit zamezit úplnému uzavření vložením tuhé trubičky do úst, aby otékající jazyk stav ještě nezhoršil.

Pokud pacient upadá do bezvědomí, nebrání se a nedýchá, je třeba zahájit resuscitaci.

Většina pacientů u sebe nosí injekci adrenalinu, kterou si po styku s alergenem (například po bodnutí vosou) píchnou do svalu (například stehna) a to zmírní celou alergickou reakci. V některých filmech bodají hrdinové adrenalin do srdce, to by měl ale udělat pouze lékař a to pouze v některých situacích. I tak je ale nutné zavolat lékaře. Pokud je pacient alergický a injekci má, měl by poučit své blízké, kde ji nosí a jak ji mají aplikovat.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.