Dárkové sady koření

Angína pectoris

Angina pectoris

Obvyklé příznaky nemoci: bolest na hrudi, bolest svalů, bledost, dušnost, Bezvědomí, kašel

Příčina

Angína pectoris znamená bolest na hrudi. Tato bolest je způsobena nedostatečným zásobením srdečního svalu kyslíkem. Je to vlastně stejný následek jako při nadměrném zatížení nebo nedostatečném zásobení jiného svalu – sval bolí. Příčina toho, pro je sval nedostatečně zásoben krví a tím i kyslíkem, který je v krvi rozpuštěn, spočívá v náhlém zúžení věnčitých tepen (koronárních artérií), které okysličenou krev vedou až k jednotlivým svalovým buňkám. Tím vznikne bolest.

Průběh

Anginu pectoris dělíme na stebilní, nestabilní, vazospastickou neboli Prinzmetalovu (někdy také variantní) a mikrovaskulární.

Stabilní angina pectoris probíhá v záchvatech, které mají různou četnost. Tyto záchvaty jsou vyvolány námahou, která je pro zdravého člověka zcela běžná – rychlá chůze, stoupání do schodů. Mohou také nastat po rozčilení nebo rychlých teplotních změnách. Při námaze je třeba, aby se cévy rozšířily a mohlo jimi proudit více krve, protože nároky srdce na kyslík jsou v tuto chvíli zvýšené. U stabilní angíny je v koronárních cévách aterosklerotický plát (nakupení tuku ve stěně cévy). Kvůli němu není možné dostatečné rozšíření cévy a vzniká bolest na hrudi.

Naopak nestabilní angína pectoris vzniká až po prasknutí aterosklerotického plátu. Na tento plát nasedají krevní destičky a tím se průsvit cévy ještě zmenší. Tyto bolesti mohou vzniknou jak v klidu, tak po námaze.

Prinzmetalova angína pectoris vzniká kvůli náhlému stažení tepen srdce, takže jimi nemůže proudit dostatečné množství krve. Posledně jmenovaný typ je spíše výjimečný.

Mikrovaskulární angína pectoris je podobná Prinzmetalově, je na ní ovšem pozotovní výsledek zátěžového vyšetření.

Vyšetření

Základním vyšetřením je u tohoto onemocnění EKG – vyšetření srdce. Je také možné použít nitroglycerinový test, při němž je při bolesti na hrudi podán nitroglycerin. Pokud bolest ustoupí, jedná se o pozitivní výsledek.

Léčba

Při stabilní angíně pectoris jsou podávány látky blokující tvorbu sraženin – hlavně kyselina acetylsalicylová, dalšími léky jsou statiny, betablokátory, blokátory kalciových kanálů a nitráty – třeba nitroglycerin. Nestabilní angína pectoris je léčena heparinem a  léky proti bolesti – nepříklad nitráty. Heparin zajistí, aby se v místě prasklého plátu neusazovaly další destičky a netvořila se krevní sraženina – naopak ji rozpouští.

Diskuze

jana 28. březen 2015, 16:14

může se létat př angín pectoric

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.