Dárkové sady koření

Artróza

Osteoatrosis

Obvyklé příznaky nemoci: bolest kloubu, bolest zad, deformace kloubů, otok kloubu

Příčina

Osteoartróza je nezánětlivé onemocnění kloubu a přilehlých částí kosti, které postihuje více než desetinu populace starší 65 let.

Příčiny mohou být buď primární, kdy není příčina příliš jasná. Mezi pravděpodobné faktory patří přetěžování kloubu, nadváha, dědičné faktory (výskyt artrózy v rodině). Mezi sekundární příčiny onemocnění se počítají ty, které jsou způsobeny vývojovou vadou kloubu, úrazem, některá onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (akromegalie – nadměrný růst) a podobně.

Průběh

Artróza může postihnout prakticky kterékoli klouby, nejvíce je však v nosných kloubech – tedy kyčlích (koxartróza) a kolenech (gonartróza). Na nohou se objevuje v podobě vybočeného palce (halux valgus, halux rigidus), na rukách jako tzv. Heberdenovy a Bouchardovy uzly (rhizartróza).

Velmi často je postižena páteř, kde jsou postiženy obratle (spondylóza, spondylartróza) a meziobratlové destičky (diskopatie).

Než se onemocnění vyvine ve všech projevech, trvá to desítky let. Chrupavka postupně ztrácí svou elasticitu a pružnost. Její povrch pak již není sklovitě hladký, ale jsou na něm přítomny drobné defekty. Postupně se tloušťka chrupavky snižuje. Ve výsledku pak neplní svou funkci a objevují se bolesti. Zároveň jsou tím, že chrupavka přestává plnit svou funkci, přeneseny síly při pohybu na ostatní struktury kloubu – pouzdro, vazy, které ale nejsou připraveny plnit tyto funkce. Mohou se objevit i jejich poškození.

Tím, že je tlačeno na kost pod ztenčenou chrupavkou, se vybudí kost těsně pod ní a tvoří novou kostní hmotu. Ta je ale nepravidelná a vypadá spíše jako výrůstky. Říká se jim osteofyty.

Pacienti udávají ranní ztuhlost (odezní po rozcvičení – do půl hodiny), bolest při pohybu. Později může být bolest přítomna i v klidu. Rozsah pohybu se bez cvičení postupně snižuje.

Onemocnění může postihovat lokalizovaně jeden kloub, může se objevit i generalizovaná forma, kdy jsou postiženy tři a více kloubů.

Vyšetření Hlavní vyšetřovací metodou je rentgen postiženého kloubu. Na snímku se pak hodnotí velikost kloubní štěrbiny, přítomnost výrůstků – osteofytů, případně různé deformace kosti, cysty nebo řídnutí kosti – osteoporóza.

Léčba Pokud je možné zmírnit vyvolávající faktory (obezita, přetěžování), je třeba to udělat. To mnohdy i onemocnění posune o několik let zpět a některé změny vyvolané onemocněním se ještě vrátí do původního stavu.

Z léků se pak podávají léky tlumící bolesti (běžná analgetika) a léky bránící degeneraci chrupavky.

Pokud jsou tyto postupy neúčinné, je možné postižený kloub nahradit endoprotézou.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.