Dárkové sady koření

Arytmie

Příčina

Arytmie je jedním z nejčastějších onemocnění srdce. Jedná se o nepravidelnost tlukotu srdce. Pokud je srdeční frekvence snížena, je dysrytmie označována jako bradykardie (pod 60 tepů za minutu), pokud zvýšena, říká se jí tachykardie (nad 100 tepů za minutu).

V srdci se nachází několik center automacie, což je nakupení nervové tkáně, která tvoří vzruchy. Ty jsou potom nervy převáděny ke svalovým buňkám srdce a ty se v závislosti na přiváděné frekvenci kontrahují. Tím se stahuje celé srdce. Prvním centrem automacie je sinusový uzlík (nodus sinuatrialis), z něho vedou nervová vlákna do druhého centra – uzlíku na pomezí síní a komor srdečních (nodus atrioventricularis) a z tohoto uzlíku septem, které odděluje pravou a levou komoru až na hrot srdeční.

Pokud nastane problém v sinusovém uzlíku, který jako hlavní tvoří vzruchy, plní jeho funkci druhý uzlík. Dalším mechanismem vzniku arytmií může být kroužení vzruchu v srdci. Ve zdravém srdci ve chvíli, kdy vzruch dojde ke všem buňkám, ke kterým má, zaniká. Při reentry fenoménu ale nezanikne, krouží a tím dochází ke stahu buněk, které by se stahovat neměly. Tím dochází k předčasným stahům srdce a poruše jeho funkce.

Často za vyvolání arytmií může porucha koncentrace minerálů v krvi – často je snížen draslík nebo hořčík. V některých případech mohou být vyvolány i léky.

Průběh

Arytmie mohou mít průběh bez příznaků, mohou se ale manisfestovat náhlým nepříjemným bušením srdce, mžitkami před očima nebo náhlým zateměním. Mžitky jsou způsobeny tím, že srdce postižené arytmií ve chvíli, kdy se chybně stahuje nepumpuje dostatečné množství krve. To vede také ke slabosti, únavě nebo pocitům svírání na hrudi.

Vyšetření

Pacientům je provedeno EKG – vyšetření srdce. Měli by být také 24 hodin sledováni pomocí holterovského monitoringu. Pro vyloučení minerální příčiny dysrytmií by měl být proveden rozbor krve, stanovena léková anamnéza, aby se zjistilo, zda arytmie nevyvolává některý lék nebo kombinace léků.

Léčba

Pokud je příčinou rozvrat minerálů, je třeba minerály doplnit. U lidí, kteří mají arytmie vyvolány stimulem – třeba požitím alkoholu nebo kávy, je nutné zavést dietní a režimová opatření.

Pro farmakologickou léčbu se používají léky ze skupiny antiarytmik.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.