Dárkové sady koření

Autismus

Obvyklé příznaky nemoci: Dodržování rituálů, neklid

Příčina

Autismus je duševní postižení, které se projevuje již od dětství. Příčiny jeho vzniku nejsou známy, do dnes není ani příliš jisté, zda je autismus jednotné onemocnění a zda pacienti, kteří jsou označováni jako autisté, nejsou jen lidé s podobnými příznaky, ale odlišnou příčinou a patofyziologií onemocnění.

Nicméně existuje několik teorií vzniku onemocnění. Jednou z nich je vliv dědičné predispozice, kdy pravděpodobně onemocnění v rodině zvyšuje pravděpodobnost autismu u dětí. Může se někdy objevit i po specifických poškozeních mozku nebo u některých vývojových typů propojení jednotlivých mozkových center.

Průběh

Obvykle první příznaky, které vedou rodiče k tomu, že vezmou své dítě k lékaři, je to, že jejich děti nemluví. U autistických dětí učení sociálním kontaktům velmi těžké a neschopnost navázat vztahy pak přetrvává celý život. Děti se nesnaží navázat kontakt s okolím, na podněty neodpovídají a pokud ano, tak zcela odlišně než jejich zdraví vrstevníci.

Fyzický kontakt jim je spíše nepříjemný a nevyhledávají ho, v náručí visí jako hadrové panenky. Pokud jsou násilím nuceny (například rodiči, kteří jim chtějí projevit svou lásku) k obejmutí, cítí velkou úzkost, kterou často nezvládnou a volí únik. Při něm může někdy dojít až k agresivnímu výbuchu – například že dítě svému rodiči vlepí facku. Nemyslí to nijak zle, jen se najednou cítí velice ohroženo a neví, jak jinak by svou úzkost uvolnilo. Někdy tato úzkost vyústí až v sociální fóbii.

Typické je vyhledávání rituálů. To jim obvykle pomáhá začlenit se do společnosti. Mají přesně daný harmonogram dne. Pokud je sled událostí tak, jak jsou na něj zvyklí, narušen, opět to představuje stres a úzkost. Ta se objevuje i pokud pacientům opakovaně vysvětlujeme, že dnes se nebude z určitého důvodu něco dělat. Přestože již tuto informaci zaregistrovali, negativně reagují a dožadují se toho, aby mohli dělat svou obvyklou činnost. Často mají i určitý rituál k uvolnění napětí – například opakování nějaké věty, pohazování hlavou a podobně.

Často jsou v některé činnosti geniální. Mají někdy až encyklopední znalosti o věci, která je zajímá, schopnost počítání, obrovskou paměť, hudební a abstraktní nadání, což je ale vyváženo nedostatky v jiných oblastech.

Autisté mají také velkou fantazii. Myšlení je volně unášeno bez ohledu na realitu, kdy se ve vymyšlených představách plní přání. Pacienti ale vědí, že se jedná o pouze o představy a toto snění jsou schopni přerušit.

Velmi přesně byl autistický pacient popsán ve filmu Rain Man, kde ho hraje Dustin Hoffman.

Vyšetření

Pro diagnostiku je třeba vyšetření nejlépe dětským psychiatrem. Často je provedena i magnetická rezonance mozku.

Léčba

Léčba autistů musí být komplexní, je třeba, aby v ní byla zapojena rodina, která pacienta podporuje. Autisté docházejí na terapie, dostávají i léky ze skupiny neuroleptik, někdy i antidepresiva.

V některých případech je používána i elektrokonvulzivní terapie.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.