Dárkové sady koření

Bércový vřed

Ulcus cruris

Příčina

Bércový vřed je způsoben probíhajícím cévním onemocněním. Toto onemocnění cévy je pak vyvoláno nějakým základním onemocněním – nejčastěji diabetem (cukrovkou), srdečním selháváním, chronickou žilní nedostatečností (chronická žilní insuficience) a dalšími. Výskyt bércových vředů v populaci se zvyšuje s věkem.

Průběh

Vřed většinou vzniká v místě, které bylo dříve poraněno nějakým defektem. V případě žilní nedostatečnosti, při níž je tok v žilách velmi zpomalen, je to dáno vycestováním bílých krvinek a tkáňového moku mimo cévy, kdy se později aktivují látky vyvolávající zánět. Po určité době buňky, které tvoří kožní struktury odumírají a kůže se propadá a tvoří vřed.

U diabetu je v pozdější fázi onemocnění rozvoj cévních komplikací onemocnění. Spolu se sníženou schopností hojení a větší náchylností k infekcím pak bércový vřed snadno vzniká.

Při jednostranně zaměřené, nedostatečné nebo jinak nekvalitní výživě se může bércový vřed vyvinout i po některých poraněních.

Obecně bércový vřed vypadá jako červená až růžová mokvající vkleslina na kůži, která je často potažena bělavým až šedavým povlakem. Okraje jsou navalité, kůže v okolí je červená, oteklá, citlivá až bolestivá a mnohdy je více pigmentovaná než jiné oblasti kůže. Je také zčervenalá, oteklá a teplá na dotyk. Typický je také zápach, který se v okolí rány šíří.

Vyšetření

Bércový vřed je snadno rozpoznatelný běžným vyšetřením lékařem. Pokud je podezření na infikování vředu infekcí, je třeba z něj odebrat stěrem vzorek.

Léčba

Léčení bércového vředu trvá několik měsíců a je třeba se péči o ránu důsledně věnovat, aby se do ní nedostala infekce a nedošlo ke komplikacím v hojení. Zároveň je velmi důležité léčit základní příčinu onemocnění nebo tuto nemoc alespoň kompenzovat. Nutné je také zjistit výživový stav pacienta a zajistit, aby byl poučen o kvalitním jídelníčku, který je u jeho onemocnění nezbytný.

Samotná péče o ránu spočívá v aplikaci sterilních vlhkých obvazů – tzv. vlhké krytí rány. Používají se také některé pastové prodyšné přípravky, které brání mokvání rány. Samotná končetina je pak při krytí často ovázána pružným obinadlem, aby byl zajištěn správný žilní návrat do oběhu. Toto patření je velmi důležité hlavně u pacientů s komplikovanou žilní nedostatečností, ale i u ostatních.

Pokud je rána infikovaná, je třeba vyšetřením zjistit, o jaký patogen se jedná a pacienta léčit i na toto onemocnění. Ve velmi těžkých případech může dojít i k amputaci končetiny.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.