Dárkové sady koření

Dalekozrakost

Hypermetropie

Obvyklé příznaky nemoci: Neostré vidění, bolest hlavy, bolest oka, únava

Příčina

Dalekozrakost oka je přítomna již při narození, tím jak oko roste se koriguje. Pokud je ale oko předozadně kratší nebo má oční čočka nižší lomivost, paprsky viděného obrazu se nesetkávají přesně na sítnici, ale až za ní, což pak působí neostré vidění při pohledu na blízké předměty.

Průběh

Toto onemocnění se objevuje nenápadně spíše u starších lidí. Ti vidí dobře do dálky (mnohdy lépe než mladší jedinci), ale na blízko hůře. To se projevuje postupným oddalováním čteného textu. Pacienti při čtení drží text i 40cm od očí a i tak ho vidí neostře. K očnímu lékaři pak často přicházejí až ve chvíli, kdy jim tzv. nestačí ruce na další oddálení.

U seniorů se pak tato dalekozrakost označuje jako vetchozrakost (presbyopie) a je dána postupnou degenerací čočky a její pružnosti ve stáří.

Při dalekozrakosti se může po větší námaze očí objevit bolest hlavy, bolest očí.

Vyšetření

Diagnostiku této vady provádí při běžném vyšetření oční lékař. Často současně měří i nitrooční tlak, protože pacienti s větší dalekozrakostí mají predispozici ke vzniku zeleného zákalu (glaukomu).

K samotné vyšetření se používají tzv. Snellenovy optotypy. Tabulky, které mají většinou šest řádku, přičemž na tom nejvyšším jsou znaky největší, na posledním pak znaky nejmenší. Znakem mohou být obrázky (používá se hlavně u dětí), písmena, někdy i útvary připomínající konec hrábí, jejichž konce se různě naklání.

Je možné i vyšetření autorefraktorem, kdy je vyšetření provedeno přístrojem automaticky. Pacient se pouze dívá před sebe a očima fixuje dané body.  

Léčba

Pro korekci dalekozrakosti se používají spojné čočky (spojky).

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.