Dárkové sady koření

Dekompresní nemoc

Příčina

Dekompresní nemoc je onemocnění, které znají už před prvním ponorem všichni potápěči a před prvním vzletem všichni piloti letadel.

Ve vzduchu je normálně přítomen z velké části dusík, který vdechujeme společně s ostatními plyny. Při normálním tlaku jsou plyny rozpuštěné a navázané na buňky v krvi. Pokud ale dojde k rychlému snížení tlaku (například u potápěčů, kteří nedodržují pravidelné zastávky při vynořování nebo je pod hladinou příliš dlouho, letec, kterému selže přetlaková kabina), uvolní se dusík naráz a vytvoří v krvi bubliny. Ty pak mohou za všechny příznaky.

Průběh

Při uvolnění bublin do krve jsou transportovány spolu s krví do plic, kde nastává vzduchová embolie. Ta je od určitého objemu vzduchu velmi závažná a může končit smrtí. Pacienti jsou dušní, objevuje se lapání po dechu, kašel a později jeho zástava spolu s modráním. Pacient postupně upadá do šoku.

Dalšími příznaky jsou bolesti a otoky končetin, na kůži se objevuje červená vyrážka. Z počátku jsou bolesti končetin mírné, ale postupně se zvětšují až jsou nesnesitelné.

Mohou se objevit i neurologické příznaky, které jsou vyjádřeny u každého různou mírou. Pacienti mohou mít pocity mravenčení v končetinách až ztrátu citu, mohou se ale objevit i velké obrny, křeče, halucinace, závratě, mžitky před očima a zvonění v uších až ztráta sluchu a další příznaky podobné mrtvici.

Vyšetření

Protože se jedná o akutně vzniklé onemocnění, které vyžaduje co nejrychlejší přístup, nejsou žádná vyšetření pro diagnostiku třeba. Pacient je ale monitorován jako při běžném transportu – jsou mu sledovány srdeční, oběhové a dýchací funkce, stav vědomí atd.

Léčba

Jedná se o akutní, život ohrožující stav, je tedy nutné co nejrychleji zavolat lékaře a rovnou dopravit pacienta do dekompresní komory, kde je tlak, který byl v hloubce pod hladinou. Po přesunu pacienta se jeho stav brzy zlepšuje.

Pokud pacient nedýchá nebo netepe, je třeba zahájit kardiopulmonální resuscitaci.

Transport by měl být co nejrychlejší a nejšetrnější, je třeba, aby byl pacient v teple, aby nedocházelo ke ztrátám a prohlubování šoku. Při převozu by mel ležet, některá doporučení volí polohu na zádech s lehkým přetočením (asi o 20°) na levou stranu. Pokud je převoz uskutečňován letecky, mělo by letadlo (helikoptéra) letět co nejníže, aby se rozdíl tlaků ještě více nezvyšovat a tím nezhoršoval pacientův stav.

Mnoho lidí napadne, že pokud dojde ke zlepšení v dekompresní komoře, kde je tlak jako je v hloubce pod hladinou, mohl by být pacient opět spuštěn dolů, kde by se tlaky vyrovnaly. V extrémních situacích, kde není transport do dekompresní komory vůbec možný, to může být jediná možnost na záchranu jeho života, je ale třeba mít na tuto metodu vhodné vybavení a musí ji provádět velmi zkušený záchranář.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.