Dárkové sady koření

Dilatační kardiomyopatie

Dilatační kardiomyopatie

Příčina

Dilatační kardiomyopatie může být způsobena virovým onemocněnímEBV virem, cytomegalovirovou infekcí, chřipkovými viry, Coxsackie virem B. Je také častější u alkoholiků, diabetiků, pacientů s feochromocytomem. Může se objevit i varianta onemocnění u těhotných žen. Vyvolávajícím faktorem může být i HIV infekce.

Průběh

Pokud je onemocnění způsobeno viry, obvykle přichází několik týdnů po vleklé nebo ne úplně odeznělé virové infekci. Pacienti si pak stěžují, že jejich “chřipka” trvá divně dlouho. V srdci se postupně roztahují (dilatují) všechny srdeční oddíly a jejich objem je tedy mnohem větší než u zdravého srdce. Tím, že se roztahují stěny od sebe, odtahují se i cípy chlopní. Když má pak dojít k uzavření, nejsou chlopně uzavřené úplně a je mezi nimi mezera. Srdce je po čase objemově přetíženo a vzniká systolická dysfunkce (například levá komora má vypudit krev do aorty. Protože je ale mezera v chlopních mezi komorou a síní, vypudí část objemu zpět do síně. Při dalším stahu pak musí přečerpat navíc i objem, který byl vrácen).

Levostranné srdeční selhání se projevuje nedostatečným prokrvením periferních tkáníkůže je bledá, studená, mohou se objevit i krátkodobé synkopy (omdlení), na plicích se může městnat tekutina a to se projeví produktivním kašláním, dušností.

Současně se mohou objevit i arytmie, které se projevují bušením na hrudi, vynecháním tepu a podobně.

Vyšetření

Při poslechu srdce jsou nad chlopněmi slyšitelné šelesty, na rentgenu je pak vidět jasně zvětšený srdeční stín. Hlavním vyšetřením je echokardiografie, což je vlastně sonografie srdce, při níž je možné změřit velikost jednotlivých srdečních oddílů a zjistit, kolik krve se vrací zpět. U některých pacientů se provádí i magnetická rezonance.

Léčba

Důležité je, aby pacienti dodržovali klid, aerobně prováděná zátěž je zcela žádoucí. Je tedy vhodné, aby pacienti sportovali, cvičili, ale jen dokud mají ještě dost sil. Pak si odpočinuli a teprve po chvíli pokračovali. Nesmí přetěžovat své síly. Rovněž není třeba se vzdávat přiměřené sexuální aktivity.

Z léků se podávají ty, které snižují krevní tlak a pomáhají udržovat dostatečnou srdeční kontrakci (tzv. pozitivní inotropní efekt) – ACE inhibitory (například kaptopril, enapril, lisinopril), betablokátory (metaprolol), léky podporující odvodňování (diuretika), léky bránící srážení krve (warfarin), u arytmií se podává amiodaron. Při větších arytmiích je možné použít i kardiostimulátor.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.