Dárkové sady koření

Eklampsie

Eklampsie

Příčina

Eklampsie je onemocnění žen v těhotenství, které ve většině případů navazuje na onemocnění preeklampsie.

Ve zvýšeném riziku tohoto onemocnění jsou prvorodičky, ženy mající vícečetné těhotenství (dvojčata), ženy léčící se dlouhodobě s onemocněním ledvin nebo s vysokým krevním tlakem, mající nedostatečnou výživu atd.

Průběh

Eklampsii předchází ve většině případů preeklampsie. Pro tu je charakteristický vysoký krevní tlak (nad 140/90), otoky, snížená tvorba moči. Pokud není včas léčena, přechází do eklampsie.

Při ní se nejprve objevuje tzv. prodromální stadium, při němž je žena neklidná, má silné bolesti hlavy, zvracení a bolesti břicha. Poté nastupují křeče žvýkacích svalů, svalů hrudníku (potíže s dýcháním až zástava dechu) a svalů zad, takže se žena prohýbá a ruce svírá na hrudníku (tzv. opistotonus). Po několika vteřinách tyto křeče ustávají a žena se začíná zmítat v nekoordinovaných pohybech. Tato fáze trvá až několik minut a po jejím skončení upadá těhotná do kómatu. Pokud se probudí, na celý průběh si nepamatuje.

Bez léčby se tyto záchvaty dále opakují a vzniká syndrom status eclampticus. Celý stav může být komplikován krvácením do mozku, předčasným odlučováním placenty nebo selháním ledvin a jater.

Vyšetření

Pokud se žena dostává k lékaři již s eklampsií, jsou vyšetření prováděna během akutního zvládání situace sestrami, zatímco lékař podává léčbu. Provádí se trvalé měření krevního tlaku, měří se množství bílkovin v moči, dělají se jaterní testy a další vyšetření krve (krevní obraz, srážlivost). Je také kontrolován plod.

Léčba

První pomocí je zvládnutí akutních křečí a zajištění vitálních funkcí (volné dýchací cesty, dýchání, srdce a oběh). Podává se diazepam na zmírnění křečí, zavádí se sonda do žaludku, aby při zvracení nedošlo ke vdechnutí zvratků, a močová cévka.

Dále je léčba stejná jako u preeklampsie – podávají se léky na snížení vysokého tlaku, léky na zmírnění otoků, kyslík.

Těhotenství je okamžitě ukončeno císařským řezem.

Protože se jedná o život ohrožující stav, je třeba vždy, pokud má žena příznaky jako vysoký krevní tlak, rychlý nárůst hmotnosti, poruchy vědomí a další, nebo se o svůj stav obává, aby co nejrychleji jela k lékaři.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.