Dárkové sady koření

Endokarditida

Endokarditis

Příčina

Infekční endokarditida je zánět vnitřní výstelky srdce. Ta pokrývá nejen svalovou část, ale i chlopně. Největší skupinu pacientů tvoří lidé s vyměněnými chlopněmi – s chlopenními protézami. Vyskytuje se ale také hodně mezi narkomany, kteří si drogy píchají. Často postihuje i chlopně, které jsou nějak změněny jiným onemocněním – například při prolapsu mitrální chlopně, dvoucípou aortální chlopeň nebo chlopně degenaretivně změněné (například u pacientů se zvýšeným cholesterolem se do chlopní mohou stejným mechanismem jako při ateroskleróze ukládat tuky).

Na změněnou chlopeň pak nasedají bakterie, které se do krve nějak dostaly (například při trhání zubu, operačních výkonech, u narkomanů nesterilními jehlami). U jedince se zdravými chlopněmi se bakterie nemají kde uchytit a jsou imunitním systémem rychle eliminovány. Jedná se o různé druhy bakterií, často ale o Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Stafylococcuc aureus, chlamydie nebo kvasinky.

Pravá část srdce je obvykle postižena u narmokanů, levá část srdce při chlopenních onemocněních.  

Průběh

Onemocnění obvykle přichází jako virová infekce a projevuje se chřipkovými příznaky – zvýšenou teplotou až horečkou se zimnicemi, později se objevují drobné krevní výrony na spojivkách a jakoby třísky pod nehty, které mají hnědou barvu. Na prstech se mohou objevit malé podkožní bulky, které jsou bolestivé na dotek, ale jsou měkké. Říká se jim Oslerovy uzly.

Později může dojít ke zhoršení ledvinných funkcí – malé nebo naopak nadměrné močení.

Vyšetření

U pacientů s podezřením na infekční endokarditidu je třeba před zahájením jakékoli léčby odebrat krev (hemokultury), která se pak kultivuje a zjišťuje se, zda v ní nejsou přítomny bakterie a pokud jsou, tak jaké. Dále je provedeno echokardiografické vyšetření – což je vlastně sonografie srdce. V tomto případě je nejlepší provést toto vyšetření přes jícen, protože jsou jednotlivé srdeční struktury lépe zobrazitelné. Na obrazech jsou pak vidět bakteriální vegetace (nakupené kolonie bakterií) na chlopních. Existuje riziko odloučení bakterií a jejich přesun na jiné chlopně případně embolizace (přesun spolu s krevním proudem) do jiných orgánů.

Léčba

Při podezření na infekční endokarditidu jsou po odebrání hemokultury nasazena antibiotika – tzv. naslepo, aby se začalo co nejdříve s léčbou. Po zjištění, o která antibiotika se jedná, je volba antibiotika více zúžena. Podává se obvykle penicilin nebo vankomycin. Léčba probíhá asi 4 – 6 týdnů a je ukončena teprve při negativním nálezu. Antibiotikum totiž do bakteriálních vegetací těžko proniká.

Existuje také riziko komplikací, kdy bakterie chlopeň protrhnou (perforace chlopně) nebo ji utrhnou ze závěsu – to se pak projeví jako chlopenní insuficience.

Primární prevencí je nepřecházet i banální infekce, ale včas a vhodně je léčit a zejména být v klidu. Pokud již pacient infekční endokarditidu prodělal, měl by to vždy pře lékařskými zákroky hlásit, aby mu byla preventivně podána antibiotika.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.