Dárkové sady koření

Extrasystolie

Obvyklé příznaky nemoci: bušení srdce, svírání na hrudi

Příčina

Vzruch, který se tvoří v centru automacie v srdci má správně putovat ze sinusového uzlíku do atrioventrikulárního uzlíku (AV – uzlík) a z něho pak nervovými vlákny až k jednotlivým svalovým buňkám. Ty se ve chvíli, kdy k nim vzruch dojde, stáhnou. Po tomto podráždění je pak třeba krátkého okamžiku, při kterém se svalové buňky nemohou znova stáhnout, i kdyby k nim opět vzruch došel. To zajišťuje rytmičnost srdeční akce. Někdy se ale stane, že se svalová buňka dokáže stáhnout okamžitě. Pokud je v tuto chvíli podrážděna, stáhne se srdce ještě jednou navíc.

Průběh

Extrasystoly – tedy úder srdce navíc jsou v populaci velmi časté – za svůj život se s ní alespoň jednou setká každý druhý člověk. Pokud se ale vyskytují častěji, jedná se o onemocnění. Objeví se ve chvíli, kdy se svalová buňka srdce stáhne ještě jednou, přestože se stáhnout neměla. To se pak projeví jako náhlé nepříjemné zabušení na hrudi, které ale rychle přejde.

Vyšetření

U spousty lidí je ale detekovatelné pouze na EKG záznamu a pacienti nemají žádné příznaky.

Léčba

U lidí, u nichž se na extrasystolii přijde náhodně a nemají žádné příznaky, není léčba nutná. U pacientů, kteří příznaky mají, jsou používány betablokátory.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.