Dárkové sady koření

Fallotova tetralogie

Příčina

Fallotova tetralogie je vrozené onemocnění, které je vlastně sdružením čtyř samostatných vad. První vadou je zúžená plicnice, což je céva vedoucí krev ze srdce do plic.

Druhou je defekt komorového septa. Komorové septum je přepážka, která odděluje pravou a levou část srdce – v tomto případě pravou a levou komoru srdeční. Pokud je poškozena, neteče odkysličená krev z těla z pravé komory do plic, aby se okysličila, ale místo toho proteče defektem v septu do levé komory a z ní pak rovnou do oběhu. Tato krev je ale stále bez dostatečného množství kyslíku a teče do těla s ostatní krví, která je okysličená. Orgány mají málo kyslíku a z toho vyplývají příznaky, které pacienti mají.

Třetím onemocněním chybné umístění aorty. Ta normálně ústí z levé komory srdce a vede okysličenou krev. V tomto případě odvádí krev jak z levé komory, tak i z pravé – krev odkysličená je míchána s okysličenou. S tím opět souvisí nedostatečné prokrvení orgánů.

Posledním onemocněním je hypertrofie (zbytnění svaloviny) pravé komory. To je způsobenou zvýšenou námahou pravé části srdce. Její svalovina musí vyvinout zvýšenou námahu, protože céva, kterou z této části srdce normálně krev vytéká, je zúžena. Navíc pravá komora komunikuje s levou komorou septovým defektem, v levé komoře je vyšší tlak, a proto je i toto důvodem zvýšené námahy svaloviny.
h2. Průběh

Toto onemocnění patří mezi cyanotické vady (vady spojené s nedostatečným okysličování projevující se modravým zbarvením kůže). Kvůli tomu, že se mísí odkysličená krev s okysličenou, nemají orgány včetně kůže dostatek kyslíku. Na kůži, nehtech a rtech se to projevuje modravým zbarvením. Tento příznak ale nemusí být patrný u pacientů, kteří mají vadu jen menšího rozsahu. Později se může vyskytnout i srdeční selhání. Oba tyto příznaky manifestují už v dětství – jedná se o vrozenou vadu. Bez léčby se dospělosti dožívají pouze pacienti s velmi lehce vyjádřenou vadou. U těchto dospělých je také významné riziko vzniku arytmií.

Vyšetření

Poměrně typické změny jsou viditelné na skiagramu hrudníku. Klíčovým vyšetřením je echokardiografie srdce.

Léčba

Hlavní léčbou je chirurgické odstranění problému. Tato operace probíhá v závislosti na tom, jak je vada rozsáhlá, obvykle je ale spíše radikální.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.