Dárkové sady koření

Huntingtonova nemoc

Huntigtonova chorea

Obvyklé příznaky nemoci: Demence, klidový třes, třes, únava, Poruchy inteligence

Příčina

Huntingtonova nemoc je dědičné onemocnění, které má familiární výskyt – postihuje tedy celé rodiny. Dědí se autozomálně dominantním přenosem – pokud tedy jeden z rodičů onemocnění má, je 50 – 100% riziko, že v průběhu života se onemocnění projeví i u jeho dětí. Postihuje obě pohlaví stejně.

Průběh

První příznaky se objevují okolo 30. až 40. roku. Plíživě nastupuje drobný třes, který se stále zvětšuje, časem se objevují i poruchy chůze a stoje. Různě rychle se objevuje i demence. Onemocnění není smrtelné, je při něm ale snížena funkce imunitního systému, a proto nemocní mohou umírat dříve na různé infekce, velmi často na zápal plic.

Vyšetření

Diagnostika se provádí genetickým vyšetřením. U těhotných možné provést i prenatální diagnostiku, kdy se zjistí, zda je plod nemocí postižený nebo neonemocní.

Léčba

Jedná se genetické onemocnění, které je dáno poruchou DNA, a zatím není možné ho léčit. Je pouze možné mírnit příznaky – třes podáváním haloperidolu. Rozvoj demence bohužel příliš ovlivnit nelze, z počátku se podávají léky ze skupiny nootropik.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.