Dárkové sady koření

Karcinoid

Příčina

Karcinoid je vzácný, obvykle nezhoubně probíhající nádor, který se vyskytuje nejčastěji ve slepém střevě, někdy i v konečníku nebo plicích. Postihuje muže i ženy nejčastěji v období mezi 50. a 70. rokem.

Není známo, proč tento nádor vzniká, pravděpodobně zde hraje určitou roli součet některých rizikových faktorů (věk, kontakt s karcinogeny, výskyt nádorů v rodině). Vyskytuje se často jako součást syndromu MEN 1 (mnohočetná endokrinní neoplazie) při němž se kromě karcinoidu objevuje u pacienta i nádory podvěsku mozkového, slinivky a příštitných tělísek. Dalším syndromem, u nějž je karcinoid přítomen je Wermerův syndrom.

Karcinoidový syndrom postihuje prakticky pouze pacienty s postižením jater.

Průběh

Tento nádor uvolňuje chemickou látku serotonin, která se v těle objevuje běžně, nicméně ve vyšších koncentracích působí níže uvedené příznaky. Příznaky hodně souvisí s tím, kde se tento nádor objevuje. Ve slepém střevě může být objeven náhodně při jeho odstranění kvůli zánětu (apendicitida), při přítomnosti v konečníku může být příčinou krvácení do stolice. V plicích se může manifestovat kašlem, vykašláváním krve, dušností nebo rozvojem zápalu plic.

Typický soubor příznaků se označuje jako karcinoidový syndrom. Při něm se objevuje záchvatovité červenání kůže (flush), krátkodobé zužování průdušek (bronchospasmus) a průjmy. Pokud jsou tyto příznaky dlouhou dobu bez léčby, může dojít až k postižení srdce.

Tyto nádory mohou vzácně i metastazovat. Pokud se tak stane, objevují se metastázy hlavně v uzlinách, játrech a kostech.

Vyšetření

Diagnóza tohoto vyšetření je stanovena díky sérii několika vyšetření. První z nich je stanovení serotoninu v krvi, poté je pacient obvykle odeslán na CT, kde se na zobrazených snímcích pátrá po případném útvaru. Když je místo, kde je karcinoid uložen, nalezeno, je z něho odebrán vzorek, který je pak odeslán na histologické vyšetření. Při něm je pod mikroskopem zkoumána celá jeho struktura.

Léčba

Hlavním léčebným výkonem je chirurgické odstranění. Pokud je to možné, je celý karcinoid odstraněn najednou a vzorky jsou z něj odebrány po operaci pro konečné potvrzení diagnózy. Pokud jsou přítomny metastázy v kostech, je pacient odeslán na ozařování, při jaterních metastázách jsou ošetřena i tato ložiska. Nejčastěji se volí opět ozařování nebo kryochirurgie.

V některých případech je třeba léčbu doplnit chemoterapií. Existují i pacienti, u nichž je možné podávat i biologickou léčbu.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.