Dárkové sady koření

Keratokonus

Obvyklé příznaky nemoci: Neostré vidění

Příčina

Keratokonus je degenerativní onemocnění rohovky, při němž se rohovka v různém místě oka (obvykle v centru) vyklenuje, což působí obtíže.

Příčina není přesně známá, jedná se o dědičné onemocnění, kde typ dědičnosti není přesně znám.

Může se objevovat samostatně, nebo společně s dalšími onemocněními – například s Downovým syndromem, Marfanovým syndromem, Turnerovým syndromem a dalšími.

Průběh

První příznaky se objevují v období puberty a onemocnění zvolna postupuje. Ve většině případů postihuje obě oči. Projevuje se krátkozrakostí (špatným viděním do dálky), kdy korekce brýlemi nepomáhá, a astigmatismem. Okolo duhovky může být tzv. Fleischerův prstenec, což je zbarvený kroužek v jejím okolí.

Vyšetření

Důležité je vyšetření očním lékařem, který příznaky pozoruje již při běžném vyšetření štěrbinovou lampou. Dále se vyšetřuje zraková ostrost obvykle pomocí tabulek (Snellenovy optotypy). Rovněž se měří tloušťka rohovky pomocí rohovkové pachymetrie a keratometrie.

Léčba

V počátečních stadiích onemocnění jsou oční vady korigovány brýlemi. Ve chvíli, kdy nestačí, dostává pacient tvrdou oční čočku. Ta vypadá podobně jako kontaktní čočka a i aplikace je prakticky stejná.

Pokud nejsou oční očky snášeny, je pacient odeslán k operačnímu řešení, kdy je mu rohovka transplantována.

V poslední době se nově aplikují do oka rohovkové prstence z polymetylmetakrylátu.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.