Dárkové sady koření

Nádor močového měchýře

Příčina

Nádory močového měchýře se větší mírou vyskytují u kuřáků a lidí s dlouhodobou konzumací alkoholu. Může se vyskytovat i jako nemoc z povolání u lidí, kteří byli dlouhou dobu vystaveni nebo nebyli dostatečně chráněni například před aromatickými aminy (benzidín). Rovněž u lidí s častými a chronickými záněty močového měchýře může na podkladě dlouhodobého dráždění zánětlivými látkami vzniknout nádorové bujení ve sliznici močového měchýře.

Toto onemocnění postihuje třikrát více muže než ženy hlavně kolem 60. roku. Tvoří necelá 3% ze všech nádorových onemocnění. Jeho výskyt navíc stále stoupá, což je dáno z určité míry tím, že lidé, kteří začali kouřit již v mládí jsou nyní právě ve věku, kdy je výskyt rakoviny močového měchýře největší.

Průběh

Onemocnění se projevuje hlavně přítomností krve v močibolestí, pálením nebo řezáním při močení. Také se může objevit časté močení malého množství moči nebo pocit nedokonalého vyprázdnění. Pacient se vymočí a za chvíli jde znovu. Tím, že nádor může ucpat ústí močové trubice, nemůže moč odcházet a mohou vznikat záněty močových cest, někdy i zánět ledvin.

Pokud je krvácení dlouhodobé, i pokud je pouze malé, časem dochází k větším ztrátám krve, které tělo nestíhá kompenzovat a vzniká chudokrevnost. Ta se projeví hlavně bledostí, snadnou unavitelností a dušností. Celkově pacient hubne, je unavený, nechutná mu jíst.

Vyšetření

Onemocnění se diagnostikuje cystoskopií, kdy lékař zavede do močového měchýře hadičku s kamerou na konci a prohlédne celou sliznici močového měchýře. Z podezřelých útvarů může odebrat vzorky na histologické vyšetření při němž se určí, o jaký typ nádoru jde. V našich zeměpisných podmínkách se jedná obvykle o karcinom (karcinom z urotelu), v místech s parazitálními infekcemi se často jedná o spinocelulární karcinom.

Pomocnými vyšetřeními jsou vylučovací urografie, která zobrazí překážky v odtoku moči, CT, magnetická rezonance nebo sonografie.

Léčba

Pacientům je v závislosti na velikost, rozsahu a dalších kritériích odstraněn nádor chirurgicky. Existuje i možnost ozáření oblasti (radioterapie) nebo podání chemoterapeutik.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.