Dárkové sady koření

Omrzlina

Cogelatio

Příčina

Omrzliny vznikají po působení chladu. Podle délky působení a teploty pak vznikají různé následky. Rizikem může být nedostatečné prokrvování akrálních částí těla (ruce, nohy, prsty, nos, uši) nebo kouření, při němž jsou cévy zúžené. Při působení dlouhodobého menšího chladu vznikají na kůži takzvané oznobeniny (perniones).

Průběh

Při prvním omrzlinovém stupni je kůže bledá, studená, později zarudlá a velmi bolestivá. V druhém stupni se na kůži objeví puchýře, které jsou vyplněny krví. Při třetím stupni dochází k odumření buněk, po nějakém čase postižené místo zčerná. Nemusí dojít jen k omrzlinám omezeným na jednu část těla, ale i podchlazení celého organismu.

Léčba

První stupeň stačí léčit tišením bolesti, pomalým ohříváním, dezinfekcí a sterilním krytím. Tyto omrzliny se nesmí vystavit sálavému teplu. Druhý stupeň se polévá fyziologickým roztokem o teplotě lidského těla, otevřené ranky se dezinfikují, při riziku průniku bakterií se podávají antibiotika, aby se předešlo vzniku infekce. U posledního stupně je potřeba nekrotická místa chirurgicky odstranit. Pokud už k odumření došlo, nelze tkáň znovu obnovit – byla by pouze místem pro množení bakterií. Často se tedy amputují koncové části těla velmi často prsty.

Pokud je pacient podchlazen, je nutné ho co nejrychleji zahřát. Neplatí, že zahřívání by mělo být postupné, jak se v minulosti tvrdilo. V žádném případě by neměl být pacientovi podán alkohol.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.