Dárkové sady koření

Portální hypertenze

Příčina

Portální hypertenze není onemocněním, ale je spíše příznakem. Portální ukazuje na lokalizaci ve v. Portae – vrátnicové žíle, která vede krev s živinami ze střeva do jater, aby byla očištěna a živiny byly předány ke zpracování. Hypertenze znamená zvýšený tlak – v případě vrátnicové žíly je tlak zvýšen nad 5 mm Hg (5 Torrů), závažné příznaky se objevují při hodnotách nad 12 mm Hg. Jedná se tedy o vyšší tlak ve vrátnicové žíle.

Zvýšení tlaku je způsobeno zhoršenou průchodností jater nebo trombózou ve vrátnicové žíle. V játrech se normálně profiltrovává krev mezi jaterními lalůčky. Pokud jsou tyto lalůčky nahrazeny vazivem – jako je tomu třeba při jaterní cirhóze nebo při žloutence typu C, krev hůře protéká, protože místa, kterými normálně protékala volně, jsou nyní zacpána vazivem. Tím pádem se krev hromadí v portální žíle, která ji k játrům vede.

Protože přitéká ale stále nová a nová krev díky pumpování srdcem, vrátnicová žíla by brzy praskla. Protože je ale žil velké množství, jde krev, která se kvůli obtížnému průtoku do jater nedostala, objízdnou trasou – a to například podkožními žilami břicha nebo žilami, které jsou umístěny ve stěně jícnu. Protože ale tyto žíly nejsou zvyklé na tolik krve, rozšiřují se, aby objem pojaly. Kvůli tomu se na břiše objevuje modrá kresba způsobená rozšířenými žilami, která vytváří pletenec, kterému se říká caput medusae – hlava medusy. Tento příznak je ale v dnešní době spíše vzácný, mnohem častější jsou pavoučkové névy, což jsou drobné rozšířené žilky, které se rozbíhají z jednoho místa. Tím, že je vyšší tlak se také přes stěnu cév filtruje do tkání více tekutiny a vznikají otoky a zvyšuje se množství tekutiny v dutině břišní.

Průběh

Než dojde k rozvoji typických příznaků portální hypertenze, uběhne často několik týdnů až měsíců. Nejprve se rozšiřují cévy. Později se v dutině břišní začíná hromadit tekutina, která se v malém množstvím filtruje fyziologicky přes stěnu cév do dutiny břišní, aby zajistila klouzavost střevních kliček. Při normálním stavu je v dutině břišní do 100ml tekutiny, která se průběžně obnovuje. Při portální hypertenzi je ale v žilách vysoký tlak a není tedy tendence k návratu tekutiny zpět do žil. Tekutina se tedy hromadí v břišní dutině a po několika týdnech až měsících jí je až 20l. Břicho je vyklenuté. Tomuto stavu se říká ascites.

Rozšířené žíly ve stěně jícnu mohou být protrženy ostrým nebo velkým soustem. Protože je kvůli nedostatečnosti jater snížena tvorba faktorů, které zajišťují srážení krve, krvácení do zažívacího traktu je masivní a špatně nebo téměř vůbec se nezastavuje. Krev stéká do žaludku. Když je v žaludku krve více, pacient má pocit na zvracení (nauzea), později zvrací krev. Pokud je krvácení masivní, nastane vykrvácení během krátké chvíle a pacient zemře. Pokud je krvácení pouze v malé míře, je příznakem krev ve stolici. Pokud takovéto drobné krvácení trvá delší dobu, objevuje se nedostatek krevního barviva hemoglobinu z nedostatku železa – anémie. Pacient je pak bledý, unavený a snadno se zadýchává. Rozšíření žil se může objevit i v konečníku jako hemoroidy.  

Vyšetření

Onemocnění má poměrně specifické příznaky. Pacientovi může být provedeno sonografické vyšetření, které odhaluje zvětšená játra, při Dopplerově vyšetření se stanový přesný směr toku krve v rozšířené vrátnicové žíle. Dále je také možné přesně změřit tlak v této žíle, toto měření se ale kvůli své náročnosti a malé důležitosti téměř neprovádí.

Léčba

Jak již bylo napsáno výše, portální hypertenze je důsledkem jiného onemocnění. Při jejím nálezu je nutné odhalit primární příčinu a tu léčit.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.