Dárkové sady koření

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie

Příčina

Onemocnění je nejčastější hlavně v dospívání a častěji postihuje dívky. Příčina je rozličná. Velký vliv má na pacienta jeho prostředí (hlavně rodina, přátelé, dále pak také autority – učitelé, trenéři). Protože v období puberty se každý cítí nejistý a hledá cesty k tomu, jaký bude, vnímá každé narážky na svůj vzhled velmi citlivě. U někoho to pak může vést k tomu, že si připadá tlustý a záměrně snižuje svou hmotnost.

Jako rizikové zájmy se pak jeví různé zájmy jako gymnastika, balet, modeling, sólový zpěv, herectví, kde hraje vzhled a hmotnost významnou roli.

Anorexie a bulimie jsou často přítomny společně u jedné osoby. Pacienti s anorexií se snaží nepřijímat potravu, pacienti s bulimií také. Bulimici mají ale záchvaty přejídání, kdy v během chvíle konzumují obrovské množství jídla. To pak v rámci špatného pocitu a obavy z nabrání kil vyzvrací.

Ve statistikách se uvádí, že přibližně 1 – 5% procent žen do 30 let má toto onemocnění.

Průběh

Onemocnění začíná většinou velmi nenápadně, že si toho zprvu pacient ani jeho okolí ani nevšimne. Později jsou ale příznaky velmi nápadné a to nejen tělesné (prakticky nepřítomnost podkožního tuku, poruchy menstruačního cyklu nebo nepřítomnost menstruace, pokles sexuálního zájmu, malá prsa, nekvalitní vlasy a nehty, nezdravá pleť). Pokud začne onemocnění v začátku puberty, nedochází k jejímu rozvoji a pacienti mají stále dětský vzhled, jsou bez ochlupení a dalších sekundárních pohlavních znaků jako jsou prsa, hrubší hlas, vousy a podobně. Po vyléčení nebo v průběhu léčby se puberta dostaví (opožděná puberta).

Pacienti mají obrovský strach z tloušťky, přestože jsou extrémně vyhublí, sami sebe vnímají jako tlusté, čemuž bezmezně věří. Pokud je pacient posazen k počítačovému programu, na kterém má zobrazit, jak vnímá svou postavu, vždy vychází výsledek tak, že je jeho tělesné schéma podle něj zcela jiné.

Většinu dne nemocní tráví představami o jídle, jak se mu vyhnout, usilovnému několikahodinovému cvičení. Protože často cvičí i v noci (aby je okolí nevidělo a nepojalo tak podezření), mají i problémy se spánkem, kvůli malému množství energie jsou ale unavení mnohem dříve než okolí. Pacienti se také vyhýbají společné konzumaci jídla. Vymýšlejí až nereálné výmluvy, proč nemohou jít do restaurace, na oběd k babičce, ztrácí také přátele a zájmy, protože všechny jejich myšlenky se točí kolem jídla, cvičení, dalšího snižování váhy a na další věci jim už nezbývá čas. U dětí dochází k poklesu prospěchu.

Při bulimii jsou typické záchvaty přejídání (tzv. binge eating), kdy jsou pacienti schopní sníst prakticky jakékoli jídlo a to v až nepochopitelných kombinacích – celá kostka másla, tvaroh, několik balení sušenek, brambůrky, hrnec omáčky.

Z počátku onemocnění si pacienti jídlo vybírají, protože se ale frekvence záchvatů přejídání zvyšuje, nemají na nákup jídla peníze a později se uchylují k tomu nejlevnějšímu, často dokonce i k odpadkům. Bulimie je z tohoto hlediska velmi finančně náročné onemocnění, protože pacienti mohou mít i několik záchvatů přejídání denně, takže v jednom dni zkonzumují množství jídla, které by stačilo na týden čtyřčlenné rodině. Bulimie začíná většinou později než mentální anorexie.

Po záchvatu přejedení pacienti jídlo vyzvrací. Zvracení si sami vyvolávají různými technikami. Tyto záchvaty se objevují i v noci, protože se pacienti obávají, aby je jejich okolí nevidělo a nepojalo podezření o onemocnění. Popisuje se, že život s pacientem s anorexií nebo bulimií je v mnoha ohledech podobný životu se závislým.

Lidé s anorexií nebo bulimií se sebou nikdy nejsou spokojeni, jedná se obvykle o perfekcionisty. Protože mají pocit, že v hubnutí stále nedosahují výsledků, jakých by si přáli, mají často i deprese. S tím pak může hlavně u dospívajících souviset sebepoškozování, zneužívání návykových látek, drog, projímadel nebo diuretik.

Nedostatečný příjem potravy působí vlastně na všechny tělesné systémy. Kvůli nedostatečné funkci ledvin se objevují otoky. Trávicí ústrojí je postiženo zácpami, bolestí břicha, žaludku, zvětšuje se příušní slinná žláza. Pacienti mají také nízký krevní tlak, s čímž souvisí závratě, mdloby. Kůže je suchá, kolem úst se objevuje ekzematická vyrážka (periorální dermatitida), zvyšuje se také míra ochlupení. Kvůli zvracení a nedostatečnému zásobení těla vitaminy a minerály je extrémní kazivost zubů.

Existuje i příznak pika, což je pojídání nepoživatelných věcí, výkalů. Obvykle ale souvisí s jinými chorobami než bulimií a anorexií.

Vyšetření

Pro diagnostiku tohoto onemocnění je třeba vyšetření psychiatrem. Mnohdy je využívá i údaj BMI, kdy se za kritérium považuje hodnota pod 17,5 nebo hmotnost 15% pod obvyklým váhovým průměrem osob ve stejné věkové skupině.

Léčba

Léčba mentální anorexie a bulimie je během na dlouhou trať a ze statistik vyplývá, že se zcela vyléčí asi třetina pacientů. Další třetina na toto onemocnění během života zemře, poslední třetina má pak onemocnění s dalšími přidruženými zbytek života, kdy se na čas objeví zlepšení a přibývání na váze následované zhubnutím.

Cílem léčby je naučení pacientů správným stravovacím návykům. Velmi vhodné je po opuštění psychiatrické léčebny dlouhodobé navštěvování denního stacionáře. Pokud jsou přivezeni v metabolickém rozvratu, je nutné nejprve jejich zavodnění a udržení životních funkcí.

Dlouhodobě jsou léčeni psychoterapií, je rovněž nutné poučení rodiny a dalších osob, s kterými pacient žije. Je velmi často v invalidním důchodu, protože není schopen soustředit se na práci.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.