Dárkové sady koření

Posttraumatická stresová porucha

Příčina

Příčinou tohoto stavu, který vzniká i několik měsíců po prožitém nepříjemném zážitku (povodně, požár, znásilnění, mučení, válka, nehody) jsou závažné životní události a podněty. Postihuje spíše predisponované jedince – starší nebo nemocné lidi. V závislosti na události a jejím dopadu pak ale může zasáhnout prakticky kohokoli. U žen je více častá posttraumatická stresová porucha po znásilnění, u mužů pak po válce. Toto označení bylo poprvé použito právě po válce u mužů vracejících se z Vietnamu.

Průběh

Akutně vzniká reakce na mimořádný duševní nebo tělesný stres. Objevuje se náhlé ustrnutí, dezorientace (pacient neví, kdo a kde je, co je za den, jak se na místo dostal), kvalitativní ztráta vědomí (lidé utíkající od autonehod do lesa, kde se na několik hodin schovávají, přestože jim nikdo nechce ublížit a potřebují lékařské ošetření). Často se pak po několik dní objevuje ztráta paměti na zážitek nebo jeho zkreslení. Paměť se ale v bezpečném prostředí po určité době vrací. Při tomto návratu paměti se mohou objevit bouřlivé emoce, což je pochopitelné.

Příznaky posttraumatické poruchy se u některých osob objevují i po několika měsících od události. Pacienti traumatizující zážitek prožívají opakovaně v mysli znovu a znovu, vyhýbají se místům, kde se událost stala, nebo která jsou prostředí podobná. Později může porucha vyústit i v panickou nebo úzkostnou poruchu, kdy mají strach z jakéhokoli vycházení z domu a chtějí být izolováni od společnosti.

Dále se objevuje úzkost, poruchy spánku, třes, neklid, ztráta zájmu o sebe i okolí. Po několika týdnech od nástupu poruchy pacient otupí, je emočně oploštělý, má pocity bezmocnosti, zážitky se mu stále vrací. Mnoho pacientů pak začne užívat návykové látky a bez pomoci psychiatra se jejich choroba stává chronická. Někdy tuto poruchu ukončí pacienti sami sebevraždou.

Vyšetření

Tuto poruchu diagnostikují často psychiatři a psychologové již v terénu při živelných katastrofách (požáry, záplavy) nebo válečných konfliktech. Porucha je na pacientech mnohdy i vidět (straní se okolí, jsou úzkostní, depresivní). Velmi vhodný je psychologický rozhovor.

Léčba

Pro zvládnutí této poruchy se používají různé metody psychoterapie. Akutně se pak požívají léky na uklidnění.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.