Dárkové sady koření

Povlakový zánět střeva

Pseudomembranózní kolitida

Příčina

Toto onemocnění vzniká jako důsledek dysmikrobie (přítomnosti malého množství nebo nesprávného zastoupení střevních bakterií). Ta vzniká často při antibiotické léčbě jiného onemocnění. Při dysmikrobii se ve střevě kvůli malému zastoupení normálně se zde vyskytujících baktarií snadno pomnoží bakteri Clostridium difficile, které produkuje střevní toxiny.

Průběh

Onemocnění začne několik dní po začátku užívání antibiotik. Náhle se u pacienta objeví časté vodnaté průjmy, které silně páchnou. Kvůli dráždění střevní stěny zánětem a také kvůli tomu, že bakterie tvoří na povrchu střeva povlaky – pablány, které při održení způsobují vznik vřídku, se ve stolici může objevit i různě natrávená krev (červená při poškození konečníku a nižších částí tlustého střeva, černá při poškození vyšších střevních etáží) a sliznice. Pokud není adekvátní doplňování tekutin nebo pokud jsou průjmy příliš silné, může se objevit různý stupeň dehydratace. Pokud není onemocnění léčeno, může nastoupit šok a pacient může i zemřít.

Vyšetření

Provádí se vyšetření krve, stolice. Pouze při dlouhodobějších příznacích je pacientovi provedeno endoskopické vyšetření, při kterém jsou viditelné povlaky na střevní stěně. Je také možné diagnostikovat střevní toxin ve stolici.

Léčba

Protože se jedná o závažné, životohrožující onemocnění, je třeba pacienta okamžitě hospitalizovat na jednotce intenzivní péče. Je třeba uhradit ztracené tekutiny a likvidovat bakterie produkující střevní toxiny antibiotiky.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.