Dárkové sady koření

Proleženiny

Dekubity

Přičina

Při dlouhém ležení je kůže, na které pacient leží, hůře prokrvena. V místech, kde dochází k tlaku kosti na kůži (zejména v místech kostních výčnělků – například v dolní části zad lopaty kosti kyčelní, kostrč), je pak prokrvení ještě horší. Postupně dochází k odumření buněk, které mají kvůli nedostatečnému přívodu krve málo kyslíku a živin. Vzniká nekrotické ložisko – to znamená ložisko tvořené mrtvými buňkami.

Průběh

Po vytvoření nekrózy do tohoto místa migrují buňky imunitního systému, které mrtvé buňky likvidují a vyvolávají zánětlivou reakci. V místě je ale stále nedostatečné prokrvení, a tak odumírají další buňky. Postupně se tak vytvoří vředovité ložisko, jehož spodinu nakonec tvoří až kost. Pokud není nekróza ošetřována, dostávají se do ní bakterie, které zánět ještě zhoršují. V nejhorším případě pak může dojít k sepsi, k zánětu kosti a v nejhorším případě i k úmrtí pacienta.

Léčba

Volba léčby záleží na stadiu proleženiny. Často se zdá, že je nekróza jen povrchová a kůže je začervenalá, pod ní ale může být již rozsáhlé ložisko. Je proto třeba pacienta řádně vyšetřit a zjistit, kde všude se proleženiny nacházejí. Proleženiny je třeba vhodně ošetřit, nekrózy odstranit a vše řádně sterilně krýt. Pacient je pak polohován v daných intervalech a podkládán speciálními molitanovými podložkami.

Aby se tomuto stavu předešlo, je nejdůležitější zavést preventivní opatření hned při příjmu pacienta, u kterého se předpokládá delší hospitalizace. Mezi tato opatření patří polohování pacienta, promazávání kůže mastmi, kontrola míst, která mají predispozici k tvorbě proleženin. Pokud se proleženiny u pacienta objeví, jsou zaznamenávány ošetřujícím personálem do k tomu určené knihy, kde je pak zaznamenána i jejich léčba.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.