Dárkové sady koření

Rakovina vaječníku

Příčina

Nádory vaječníků tvoří čtvrtinu všech gynekologických nádorů. Obvykle se vyskytují až v pozdější dospělosti – okolo 50. – 60. roku.

Příčinou může být mutace genu, který ovlivňuje růst buněk – BRCA1 a BRCA2.

U ostatních případů je ale příčina spíše neznámá a jedná se o součet rizikových faktorů – nezdravý životní styl (kouření, nadměrná konzumace alkoholu, příjem vysokého množství živočišných tuků, obezita), vliv má také dědičnost – v některých rodinách se nádorová onemocnění vyskytují častěji a členové těchto rodin jsou pak ve zvýšeném riziku.

Průběh

Onemocnění probíhá dlouhou dobu prakticky bez příznaků. Ty se objevují až ve vyšších stádiích nádorového bujení, kdy nádor zvětšuje svůj objem a prorůstá do okolí. To způsobí bolest podbřišku a břicha. Dalšími příznaky mohou být pocit stále plného břicha, zažívací obtíže. Jako u většiny jiných nádorů se objevuje únava, nechutenství a hubnutí.

Tím, že nádor rozrušuje i lymfatické cévy v břišní dutině je porušen odtok tkáňového moku , který sem byl přefiltrován přes stěnu cév, aby bylo zajištěno hladké klouzání střevních kliček a nedrhly o sebe. Tato tekutina se má správně vstřebat zpět a mezi střevy je jí jen velmi malé množství. Při nádoru, který tento odtok poruší, se tekutina v břiše hromadí a vzniká tzv. ascites – voda v břiše.

Někdy je popisováno i nepravidelné krvácení z pochvy nebo potíže při močení.

Vyšetření

Pro vyšetření se používá hlavně sonografie břicha a malé pánve, která se provádí jak přes břišní stěnu, tak i vaginální sondou, což dokáže některé orgány zobrazit mnohem lépe než pouze přes břicho.

Pro zjištění, o jaký nádor se jedná, je odebrán vzorek nebo rovnou celý vaječník v závislosti na situaci a poslán na histologické vyšetření. Při něm se určí, o jaký nádor se jedná a to pomůže správně určit léčbu. Většina nádorů vzniká z povrchových buněk vaječníku, další pak mohou být germinální nádory nebo adenokarcinomy.

Rovněž je možné odebrat krev, ve které se stanovují látku jako Ca 125, alkalická fosfatáza nebo hCG (lidský choriový gonadotropin).

Léčba

Pro úspěšné vyléčení se používá chirurgické odstranění nádoru. U časných stádií se odebírá pouze postižený vaječník, v závislosti na dalším postupu nádoru se odstraňuje i zasažená děloha (hysterektomie), slepé střevo (apendektomie) nebo střevní předstěra (omentektomie).

Protože se nádor brzy rozdroluje a buňky se šíří dále, má nezastupitelné místo i ozařování při radioterapii, které zlikviduje nádorové buňky.

Důležité místo zaujímá i chemoterapeutická léčba.

Aby ale nedošlo k rozvoji vyšších stádií, je třeba chodit na pravidelné preventivní prohlídky ke gynekologovi. Ten při prohlídce používá i sonografické vyšetření, vaječníky a další orgány prohlídne a dokáže díky tomu nádor odhalit včas, což pomůže zlepšit šance pacientek na přežití a úspěšné vyléčení.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.