Dárkové sady koření

Řídnutí kostí

Osteoporóza

Obvyklé příznaky nemoci: zlomenina, bolest zad, bolest hlavy, únava

Příčina

Kost je tvořena minerální částí – vápníkem v hydroxyapatitu a ve fosforečnanu a buněčnou částí, která představována buňkami osteoblasty (ty vytváří novou kostní hmotu), osteoklasty (odbourávají kostní hmotu) a osteocyty (jsou součástí kosti). Nebuněčnou částí jsou kolagenní vlákna, která jsou tvořena buňkami. Na tato vlákna se váží krystalky hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého, proplétají se mezi buňkami a díky tomu má kost pevnou strukturu. Jak je tedy vidět, vápník má v kosti důležitou úlohu – je ho v kostech celého těla okolo jednoho kilogramu. Struktura kosti se ale neustále obměňuje – staré buňky jsou nahrazovány novými a rozložení kostních trámců je přeorganizováváno podle toho, jak jsou kosti zatěžovány. Stejně tak je také regulováno množství vápníku.

Na této regulaci se podílejí dva hormony – parathormon, který pomáhá vápník z kosti uvolňovat a tím zvyšuje jeho množství v krvi, a kalcitonin, který má opačný účinek – tedy pomáhá vápník do kosti ukládat. Stejný účinek má i vitamín D a estrogeny. Pokud tedy převáží odbourávání vápníku z kosti, ztrácejí tím svou pevnost a snadno dojde ke zlomení. Osteoporóza postihuje více ženy a to hlavně po menopauze, kdy mizí efekt estrogenů – této osteoporóze se říká osteoporóza senilní a postmenopauzální.

Může být ale způsobena hormony nadledvin – glukokortikoidy. A to buď produkovanými ze zvýšené míře tělem (třeba u některých nádorů nadledvin) nebo při podávání velkých dávek glukokortikoidů v rámci snížení zánětlivé odpovědi. Jinými příčinami jsou snížené vstřebávání vápníku ve střevě nebo nedostatečný příjem vápníku nebo vitamínu D, diabetes melitus 1.typu, chronické jaterní choroby, zvýšená činnost příštitných tělísek nebo dlouhodobý pobyt na lůžku.

Průběh

Protože je při osteoporóze změněna kvalita kosti a zastoupení jednotlivých jejích složek, je důsledkem snadné zlomení a to zejména obratlů, krčku stehenní kosti a kostí předloktí. Pro zlomení pak stačí i drobný úraz. Časté jsou i zlomeniny hrudních a bederních obratlů, které mohou být způsobeny i zvýšenou zátěží. Pacienti si pak stěžují na bolesti zad, které mohou trvat i několik měsíců, jsou nahrbení a někdy se může objevit i vystřelující bolest.

Vyšetření

Jedním z vyšetření je laboratorní vyšetření krve. Při něm je stanoveno množství vápníku, fosfátů, močoviny, kreatininu, sedimentace, hladina cukru a další. Je možné také určit poměr nově tvořené kosti ku množství odbourané kosti (které je u zdravého jedince v rovnováze) pomocí kostních markerů. To jsou vlastně látky, které jsou uvolněny do krve a do moči a jejich hladina ukáže, zda se kost spíše tvoří, nebo spíše odbourává. Jedním z těchto markerů je třeba enzym alkalická fosfatáza nebo propeptidy kolagenu 1.

Základním vyšetřením je ale kostní denzitometrie, při níž je stanovena hustota kosti. To to vyšetření by měli absolvovat všichni lidé se zvýšeným rizikem osteoporózy – tedy muži i ženy starší 65 let, lidé mladší 65 let s rizikovými faktory (osteoporóza u nejbližších příbuzných, kouření, předčasná menopauza, časté zlomeniny, lidé na lůžku), lidé léčeni pro osteoporózu a starší lidé se zlomeninami po menších úrazech. Při dobrém výsledku stačí vyšetření kostní denzitometrií opakovat po pěti letech.

Léčba

Nejprve je nutné stanovit, co osteoporózu způsobuje. Pokud je problém v produkci hormonů – například nadprodukce parathormonu příštitnými tělísky, osteoporóza je léčena společně s léčením tohoto onemocnění. U všech typů je také třeba zařadit do potravy vyšší množství vitamínu D a vápníku. Každý pacient by měl přijmou 1,5g vápníku a 5-10 mikrogramů vitamínu D denně. U postmenopauzálních typů osteoporózy se podává kalcitonin, bisfosfonáty nebo lék raloxifen. Je také nutné omezit riziko pádů (například připevnit na místa u schodů, na toaletě, ve vaně a jiných místech madla) a  udržovat přiměřenou fyzickou aktivitu. Pacienti musí přestat kouřit, protože cigarety stav jejich kostí zhoršují. Pacienti s bolestmi by měli užívat léky na tišení bolesti.

Pokud má pacient zlomeninu, je třeba ji chirurgicky ošetřit – to se děje hlavně sádrovým obvazem, u některých zlomenin pak operací. U zlomenin krčku kosti stehenní je pak často nutná implantace kyčelní náhrady.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.