Dárkové sady koření

Schizofrenie

Obvyklé příznaky nemoci: porucha osobnosti, Halucinace, Bludy, čichové halucinace

Příčina

Schizofrenie je duševní onemocnění, které vlastně znamená rozštěp mysli. Co přesně ji způsobuje se zatím neví, pravděpodobně může za vznik tohoto onemocnění několik faktorů. Hlavní z nich, o kterém se hodně diskutuje, je dědičnost. V některých rodinách se toto onemocnění vyskytuje častěji než v jiných a to v několika generacích. Například pokud má onemocnění některý z rodičů, je riziko pro jeho děti až 10%.

Další vlivy mohou být přítomny ještě před narozením – infekce matky v těhotenství, její nedostatečná výživa ať již energetická či kvalitativní, dlouhý porod, případně další komplikace porodu (použití kleští, hypoxie plodu a podobně).

Schizofrenie se také může objevit až po spouštěcím mechanismu u osob, které k ní mají predispozici – předpoklad, třeba při užívání návykových látek, při stresu nebo silném emočním vypětí.


Rorschachovy testy se někdy v některých ordinacích používají k diagnostice schizofrenie

Průběh

První příznaky onemocnění se objevují hlavně kolem 20. roku života. Pro onemocnění je charakteristická porucha myšlení, což se projevuje bludy. Při nich pacienti sice nevidí nebo neslyší žádné konkrétní věci, mají ale pocit, že je někdo sleduje, že se na ně lidé divně dívají, všichni, kteří v jejich okolí telefonují mluví o nich a podobně.

Další poruchou je porucha vnímání – halucinace. Přestože v okolí pacienta nic není, oni vidí různé osoby, zvířata, předměty, které se mohou hýbat a případně na ně i útočit. Halucinace mohou být i tzv. intrapsychické – pacienti v hlavě slyší hlasy, které jim dávají povely, co mají dělat nebo naopak “slyší myšlenky jiných lidí”. Z toho pak mají pocit, že je jejich mozek využíván někým jiným.

Z těchto všech příznaků pak pramení veliká úzkost, strach, pocity pronásledování. Není výjimečné, že se pacienti ukryjí doma a odmítají vycházet, s ostatními hovořit. Navíc to, co vidí, je pro ně nevyvratitelné (například pokud mají halucinaci, že je v rohu místnosti další osoba, kterou vidí, těžko jim to někdo rozmluví).

Existuje několik druhů schizofrenií.
Simplexní, která není příliš častá, má ale závažnou prognózu. Jsou pro ni typické právě poruchy chování (změny hygienických návyků, vystřihování novinových článků, kreslení nesmyslných obrazců a podobně), ztráta zájmu o sebe i okolí, neschopnost prožívat emoce, postupná ztráta koníčků, vůle.
Paranoidní schizofrenie je naopak velmi častá. Při ní mají pacienti bludy a halucinace. Mají pocit, že jsou sledování, že je na ně vše jen nastražené, zinscenované. Postupně přestávají věřit svému okolí, mají pocit, že po nich někdo jde. Může se i stát, že po vykonání nějakého běžného činu mají pocit, že zachránili svět, zabránili například vzniku války.
Hebefrenní schizofrenie je nejčastějším typem u mladých lidí. Je při ní náhle vzniklá nezbednost, hravost, potrhlé projevy, hloupé vtipy. Pacienti mají nápadná gesta, jsou též výrazně oblečeni, chovají se nevypočitatelně, s ostatními mohou mluvit bez taktu a citu. Takováto někdy až klackovitost může být často zaměňována za náhlé projevy puberty.
Katatonní schizofrenie má pak hlavní příznaky tělesné. Pacienti se buď nadměrně bezúčelně hýbou, čemuž se říká manýrování. Například než se oblečou, vykonají před tím mnoho bezúčelných pohybů. Druhou variantou je pak ztuhlost, kdy zaujmou zcela nepřirozenou polohu ve které vydrží velice dlouho. Popisuje se tzv. příznak polštáře, kdy si pacient lehne do postele, kde není polštář, ale on drží hlavu nad matrací tak, jako by na polštáři leželi.

U dětí se schizofrenie objevuje velmi vzácně, může mít lehce odlišné projevy než u dospělých, protože jejich nervový systém není zcela vyvinut. Výjimečně se objeví před 8. rokem života.

Vyšetření

Pro diagnostiku schizofrenie není žádné specifické vyšetření, nicméně toto onemocnění má většinou velice typické příznaky, které jsou při psychiatrickém vyšetření odhalitelné. Je také možné použít Rorschachovy testy.

Léčba

Léčba schizofrenie musí být komplexní. Patří sem zejména zajištění péče o pacienta – docházení do stacionářů, chráněné bydlení, psychoterapie. Důležité je také poučení jeho rodiny, aby cítil podporu, protože každý člověk potřebuje mít u sebe v těžkých chvílích někoho blízkého.

Z léků jsou pak podávány léky ze skupiny antipsychotiky (neuroleptiky), kam patří léky jako haloperidol, flufenazin dekanoát, chlorpromazin. Nově jsou také podávány léky klozapin, olanzapin a risperidol. Tyto léky je možné užívat v tabletové formě nebo injekčně, kdy se látka podává jednou za 3 – 4 týdny.

Diskuze

lenin 8. červen 2013, 11:58

Mohla by být střídavá péče spouštěčem schizofrenie u 7leté holčičky jak tvrdí její matka a udává to jako předmět k soudnímu přelíčení.Máte s tím nějakou zkušenost?

virtualninemocnice.cz 9. červen 2013, 16:10

Dobrý den,
schizofrenie je z části vyvolána dědičnými faktory, z další části vlivy okolí. Protože je ale střídavá péče běžně uplatňována, nemusí být nijak nebezpečná. U některých vnímavých jedinců s genetickým podkladem může být ale spouštěčem spolu s dalšími tisíci jinými faktory.
Zkuste se proto obrátit na dětského psychiatra, který Vám i Vaší dceři s tímto onemocněním pomůže.
Hezký den, Vaše Virtuální nemocnice.cz

to: lenin 8. červen 2013, 11:58 24. listopad 2013, 12:32

to: lenin 8. červen 2013, 11:58
A co sis ty blbečku myslel? Vymýšlíš si kraviny, že to není možné.Opravdu myslíš na své dítě. Chudák dítě!

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.