Dárkové sady koření

Šok

Příčina

Příčiny šoku se obecně dělí do čtyřech oddílů – šok z nedostatečného cirkulujícího objemuhypovolemický šok (při vysokých ztrátách krve – zde je také označení hemoragický šok, dehydrataci, po popáleninách), šok ze srdečních příčinkardiogenní šok (po akutním infarktu myokardu, embolii, protržení srdeční stěny), dále pak šok z alergických příčinanafylaktický šok a poslední – septický šok vznikající při průniku bakterií do cirkulace.

Průběh

Různým mechanismem vzniku dochází v tkáních k nedostatečnému okysličování a odvádění kyselých zplodin metabolismu. Orgány ale potřebují mnohem více než je jim dodáváno a ztrácí svou funkci – v ledvinách nedochází k filtraci a tvorbě moči, v plicích je zhoršené vyměňování plynů. Tyto orgány se po určité době změní a mluvíme o nich jako o šokových – šokové ledviny, šokové plíce a podobně. V srdci je snížen průtok koronárními cévami, které vyživují srdeční sval, může nastat dechová tíseň, při nedostatečném prokrvení střev se může rozvinout infarkt střev – ischemická kolitida.

Při poklesu kyslíku ve tkání dojde k podráždění senzorů, které jsou na nedostatek kyslíku citlivé. Ty vyšlou signál do mozku a ten vyšle signál zpět k cévám. Ty se stáhnou a dojde k tzv. centralizaci oběhu – krev se pumpována přednostně do životně důležitých orgánů. V tkáních je ale nadále hypoxie (nedostatek kyslíku) a kvůli metabolitům se stávají tkáně kyselejší. To způsobuje, že tekutina, která je přítomna v krvi přestupuje mimo cévy, tvoří se otoky a krev se ještě více zahušťuje.

Pokud není pacientovi poskytnuta lékařská péče, obvykle následuje smrt z důvodu orgánového selhání, srdeční zástavy.

Vyšetření

Příčiny šoku jsou obvykle známy – štípnutí hmyzem nebo podání léku, na který je pacient alergický , masivní ztráta krve, známe srdeční onemocnění a podobně, a proto je diagnostika poměrně snadná. S ohledem na vyvolávající příčinu jsou pak provedena vyšetření jako je krevní obraz, změření tlaku, při příčinách v srdci je vyšetřen průtok koronárními tepnami, rentgen plic, CT a podobně. Šok je ale obvykle diagnostikován poměrně rychle a doplňující vyšetření, jsou prováděna až po rychlé první pomoci, která je v tomto případě životně důležitá.

Léčba

Protože šok se může rozvíjet velmi rychle, je třeba ihned volat první pomoc. Poté je třeba poskytnout první pomoc do příjezdu zdravotní záchranné služby. Je třeba trvale kontrolovat dýchání a srdeční akci. Někdy je ale těžké tep vyhmatat, a tak stačí kontrolovat pouze dýchání, protože pokud by se srdce zastavilo nebo pracovalo chybně, dýchání by po chvíli skončilo také. Pokud dojde k zástavě, je třeba provést kardiopulmonální resuscitaci (2 vdechy a 15 stlačení hrudníku s rychlou frekvencí).

U anafylaktického šoku je nejlepším opatření podat injekci adrenalinu, kterou často nosí lidé s touto reakcí u sebe.

Při první pomoci šoku existuje pravidlo pěti T.
Teplo – je třeba, aby pacient, pokud leží na zemi – měl pod sebou podložku, byl zabalen a nedocházelo u něj ke ztrátám tepla. A to platí i v letních měsících, protože zem je chladnější než lidské tělo a při šoku je jeho udržení důležité. Musíme dávat ale i pozor na to, aby pacient nebyl přehřátý. U šoku ze ztráty tekutin je vhodné zvolit protišokovou polohu, kdy jsou nohy výše než zbytek těla – díky tomu dojde k přesunu krve z nohou do zbytku těla.
Ticho – pokud pacient není v bezvědomí, je vhodné s ním udržovat komunikaci, uklidňovat ho.
Tekutiny – pacient může trpět silným pocitem žízně, ale do příjezdu záchranné služby se mu nesmí podávat žádné tekutiny. Je možné mu vlhčit rty, obličej, dovolit vypláchnout ústa.
Tišení bolesti – pacientovi nepodáváme žádné léky, ale umožníme mu zaujmout tzv. – úlevovou polohu – tedy tu, u které cítí nejmenší bolest. Není nutné někoho držet v poloze na zádech.
Transport – je třeba pacienta co nejrychleji transportovat do nemocnice. Nejvhodnější ale je, když může pacient zůstat na místě a přijede pro něj záchranná služba. S pacientem zbytečně nehýbeme. Pokud je to ale nutné, je možné ho co nejšetrněji přenést.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.