Dárkové sady koření

Srdeční infarkt

Infarkt myokardu

Příčina

Příčiny srdečního infarktu jsou vlastně dvě. Jedním z nich je ateroskleróza. Při ní jsou do stěny tepen ukládány tuky. Pokud je ale tento plát s tuky nestabilní, může dojít k jeho prasknutí. Tím dojde k dotyku krve se smáčivým povrchem a to vyvolává srážecí reakci a vzniká krevní sraženina (trombus). Ten přívodní koronární cévu ucpává buď v celém průsvitu, takže k určité části srdečního svalu neteče vůbec žádná krev, nebo cévu jen částečně zúží.

Ateroskleróza je ve větším rozsahu přítomna až v pozdní dospělosti – kolem padesátého, šedesátého roku života. Pokud mají ale pacienti dlouhodobě zvýšenou hladinu cholesterolu, může dojít k infarktu mnohem dříve. To je i případ pacientů s genetickým syndromem hypercholesterolemií. U nich je vlivem defektu několika genů hladina cholesterolu trvale až několikanásobně zvýšená. Atoreskleróza tak vzniká podstatně dříve než u zdravých jedinců. Ojediněle pak dochází k infarktům i v dětském věku.

Druhou příčinou je vmetení krevní sraženiny do koronárních cév. Tato sraženina byla vytvořena jinde (například v cévách dolních končetin), uvolnila se a s krevním proudem byla zanesena do srdečních tepen.

Průběh

Infarkt myokardu vzniká jako náhlá bolest na hrudi, která se může propagovat i do krku (někdy jdou pacienti paradoxně i k zubaři) nebo do ramen a horních končetin. Objevuje se dušnost, bušení na hrudi. Někdy může dojít i ke ztrátě vědomí. Pokud je postižena velká část srdeční svaloviny, může dojít až ke smrti.

Je ale známo, že asi třetina infarktů probíhá bez příznaků a na to, že infarkt proběhl se přijde až ve chvíli, kdy pacient někde absolvuje EKG (například při preventivní prohlídce).

Vyšetření

Pacientům je nejprve provedeno EKG vyšetření. Díky změně této křivky je možné rozdělit dva druhy infarktů – s ST – elevacemi a bez ST elevací. U infarktu bez ST elevací je tepna uzavřena jen částečně a průtok je ve velmi omezené míře zachován. Svalové buňky postižené oblasti nehybnou, ale pouze přecházejí na úsporný metabolismus (tzv. hybenovaný nebo omráčený myokard). Naopak u infarktu s ST elevacemi je krevní zásobení zcela vymizelé a pokud není včas obnoven průtok, tvoří se nekrotické ložisko.

Dříve byly infarkty děleny na Q-infarkt a non-Q infarkt, byl tím ale popisován až stav po mnohem delší době – zda se vyvinula nebo nevyvinula v postižené oblasti jizva.

Před zahájením léčby je provedena * selektivní koronarografie*, kdy se do věnčitých tepen, které zásobují srdce, stříkne kontrastní látka. Díky tomu je pak vidět, jestli je nějaká tepna zúžená nebo uzavřená.

Léčba

Při podezření na vznik infarktu je první pomocí podání asi 5 tablet, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (500mg). Díky ní je omezeno další srážení krve, takže případná krevní sraženina již nenarůstá. Je nutné ihned volat záchrannou službu, aby byl průtok v postižené cévě co nejdříve obnoven. Pokud pacient užívá nitráty na léčení anginy pectoris (například nitroglycerin), měl by si ho také vzít, aby povolila případná křeč, která se na vzniku bolestí může spolupodílet.

Díky síti kardiologických center jsou dojezdové časy do nich do jedné hodiny, a proto je u nás prováděna perkutánní koronární intervence – pacientovi je jehlou, která je zavedena přes cévní systém se vstupem nejčastěji v tříslech, nasáta sraženina a do zúženého místa vložen stent. Stent je drátěná trubička, která se v místě zúžení vystřelí, roztáhne se a tím roztlačí aterosklerotické pláty. v cévě je pak normální průtok. Je málo známou skutečností, že v léčbě infarktu myokardu a otevírání postižených tepen je Česká republika nejlepší na světě.

V jiných státech, kde jsou dojezdové časy delší a není zavedena síť center, které mají možnost provést otevření cévy, jsou voleny léky, které sraženinu rozpustí – tzv. fibrinolýza.

Jako prevence vzniku dalších infarktů jsou pak dlouhodobě podávány léky na normalizaci krevního tlaku (betablokátory) a léky snižující cholesterol (statiny, fibráty, pryskyřice).

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.