Dárkové sady koření

Stařecká nedoslýchavost

Presbyacusis

Obvyklé příznaky nemoci: nedoslýchavost

Příčina

Nejedná se vlastně o onemocnění. Stárnutí je přirozeným projevem organismu. Proto i stárnutí ucha je přirozené. Proces a rychlost stárnutí záleží na způsobu života – faktorech prostředí (hluk, vlhkost, prašnost prostředí).

Průběh

Presbyacusie se objevuje u lidí plíživě. Jedná se o nejčastější sluchové postižení v naší populaci. Začíná poruchou slyšení vyšších tónů, později se přesouvá i do nižších frekvencí. S tím souvisí horší porozumění řeči. Porucha je pak více zvýrazněna za horších podmínek – poslouchání mluveného slova v hluku.

Vyšetření

Pacienti jsou vyšetřeni na audiogramu. Je také možné použití slovního audiogramu, na němž je výsledek obvykle o něco horší.

Léčba

Léčit presbyacusii nelze. Je možná rehabilitace sluchadlem. Naslouchátko pak umožní opět normální komunikaci s okolím.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.