Dárkové sady koření

Únik moči

Inkontinence moči

Obvyklé příznaky nemoci: Inkontinence, časté nucení na močení

Příčina

Jako inkontinence je označován jakýkoli únik moči, který není pod pacientovou kontrolou. Vyskytuje se dvakrát více u žen, které jsou již po menopauze. Souvisí s porody, nedostatečným posilováním svalů pánevního dna, léky i dalšími onemocněními.

Průběh

Únik moči je možné rozdělit do tří skupin.

Stresová inkontinence vzniká ve chvíli, kdy se zvýší břišní tlak – například po zakašlání, po smíchu, kýchnutí. Zvýší se tlak na močový měchýř, který je již naplněný a tlak břicha jakoby přetlačí sevření svěrače. Tím dojde k lehkému úniku. Obvykle se nevyprázdní celý měchýř. Jedná se o nejčastější typ, který je navíc poměrně dobře léčitelný.

Urgentní inkontinence je pak charakteristická tím, že pacient nemá ještě potřebu na močení, ale svalovina močového měchýře se mu začne mimovolně stahovat a to vyvolá náhle vzniklou potřebu močení.

Smíšený typ inkontinence pak kombinuje předchozí dva jmenované typy.

Pacienti s inkontinencí dlouho nejdou k lékaři a raději se snaží problém řešit sami, protože se za něj stydí. To je ale pouze neurotizuje, mají pak deprese a straní se společnosti, protože se bojí, že by mohlo dojít mezi lidmi k úniku, nebo by ostatní cítili zápach moči.

Vyšetření

Pro stanovení této diagnózy se používá několik vyšetření, které provádí urogynekolog nebo urolog. Jedním z nich je urodynamické vyšetření. Při něm je zavedena do měchýře sonda, která zaznamenává velikost tlaku v něm. Pacient pak popisuje subjektivně své pocity – kdy už cítí, že má měchýř naplněný, kdy už nutně potřebuje močit a podobně. Lékař při tom zaznamenává, při jakých tlacích byly tyto pocity přítomny.

Dále se používá stresový test, při němž má pacient naplněný močových měchýř a je vyzván ke zvýšení břišního tlaku – například zakašláním. Lékař sleduje, zda k úniku došlo.

Současně je vylučovací systém vyšetřen ultrazvukem, pacientovi je odebrána krev a spolu s ní vyšetřena i moč.

Léčba

Léčebných možností je celá řada, záleží na celkovém stavu pacienta, na typu inkontinence a ochotě svůj stav řešit.

Z konzervativních postupů můžeme jmenovat podávání léky (hlavně u urgentní inkontinence, kde léky minimalizují spontánně vzniklé kontrakce měchýře), posilování svalů pánevního dna, někdy se zvažuje i možnost zavedení implantátů do okolí močové trubice.

Existuje několik operačních technik (hamaka, TVT pásky, TOT pásky), které dokáží inkontinenci vyléčit.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.