Dárkové sady koření

Úpal

Příčina

Příčinou úpalu není ani tak svítící slunce jako je tomu u úžehu, ale horkovlhkost. Tím, že je v okolním vzduchu hodně vodních par, nevypařuje se z těla tolik potu a člověk se nemůže ochlazovat a přehřívá se. To pak vyvolá všechny příznaky.

Průběh

Příznaky nastupují postupně – únavou, bolestí hlavy, pocitem horka, vodou a potem olepenou kůží. Později se připojuje pocit na zvracení nebo i zvracení, točení hlavy, může dojít i ke krátkodobému bezvědomí. Je třeba rychle poskytnout první pomoc, protože by mohlo dojít k vážnému přehřátí organismu z vlhka a ve výjimečných případech až k úmrtí.

Léčba

Pacienta je třeba přesunout na suché, chladnější místo (ne ale studené), které je dobře větrané a kde je klid. Měl by sedět nebo ležet, co je pro něho příjemnější, je také možné ho lehce přikrýt třeba prostěradlem, přes které může teplo dále odcházet. Zároveň je třeba doplňovat tekutiny, soli. Je třeba, aby s ním někdo byl. Je také možné ochlazovat končetiny v chladnější vodě.

Pokud se pacientův stav nelepší, je třeba ho dopravit k lékaři. U pacientů, kteří mají potíže se srdcem nebo jiné vážnější onemocnění (u astmatiků může dojít velmi snadno ve vlhkém prostředí k záchvatu), by měl být transport do zdravotnického zařízení proveden ihned.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.