Dárkové sady koření

Bezvědomí

Synkopa

ztráta vědomí, mdloby, omdlení, krátké bezvědomí

Bezvědomí je stav, kdy je jedinec ve stavu podobném spánku, ale není jej snadné probudit. Synkopy je možné rozdělit do čtyř kategotií podle vyvolávající příčiny – kardiální, kdy je příčina v srdci (plicní embolie, akutní infarkt myokardu, arytmie, srdeční tamponáda, stenózy chlopní), cirkulační, kdy je porucha v oběhu (ortostatická, při emocích, bolesti, po jídle, při nedostatečném objemu krve například po krvácení nebo při dehydrataci), mozková (u cévních mozkových příhod, u narkolepsie) a poslední metabolické (nedostatek kyslíku v krvi).

Často je krátkodobé jako synkopa, kdy je způsobeno krátkodobým nedostatečným prokrvením mozku. To se stává třeba u ortostatické hypotenze – při náhlém zvednutí se například z postele náhle prudce klesne tlak v cévách mozku a pacient upadne na několik vteřin do bezvědomí.

Dalším případem jsou třeba nepříjemné podněty – například odběr krve. U těchto všech případů stačí k probuzení pacienta co nejrychleji v poloze leže zvednout nohy do kolmé polohy k tělu pacienta. Nesmírně důležité je zajistit dýchací cesty, aby se nestalo, že pacient vdechne například žvýkačku nebo umělý chrup a udusí se.

Po probuzení je třeba, aby pacient ještě několik minut ležel, aby se tlaky vyrovnaly. I když se pacient již po chvíli cítí dobře, měl by zůstat v klidu vleže.

V určitých rizikových situacích pro omdlení (například před očkováním, odběrem krve a podobně) by měl být člověk zodpovědný a nemít nic v ústech, co by pak mohl případně vdechnout.

Pokud se bezvědomí objevilo náhle, pacient se necítí dobře nebo má obavy, měl by vyhledat s doprovodem lékaře.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.