Dárkové sady koření

Bludy

Blud je poruchou myšlení. Člověk, který bludy trpí, ve svém okolí nic neobvyklého nevidí, neslyší (pokud ano, jedná se o halucinace), ale má například pocit, že ho někdo sleduje, že se na něj na ulici všichni dívají, mluví o něm do telefonů. Často mají pocit, že je vše nastrčené, zinscenované. Tento pocit jim nikdo nedokáže vyvrátit a řídí podle něj veškeré své chování.

Bludy se mohou vyskytovat u lidí závislých na návykových látkách a to i určitou dobu po jejich vysazení. Dále jsou přítomny u některých psychiatrických onemocnění – například schizofrenie.

Nemoci spojené s tímto příznakem:

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.