Dárkové sady koření

Demence

Demence je chronické, nevratné ubývání duševních funkcí a schopností. Vzniká buď příčin cévních nebo jako příznak jiného onemocnění.

Pokud je mozek zásoben méně krví než potřebuje, dochází postupně k odumírání některých nervových buněk. Pokud je ztraceno určité množství, člověk začíná být dementní – přestává umět věci, které dělal celý život, nepoznává svou rodinu, mnohdy nedokáže číst, psát, počítat nebo uplatňovat základní hygienické návyky. Pokud tento stav nastane, jedná se většinou o neměnnou skutečnost. Zúžení může být způsobeno aterosklerózou nebo embolií do cév mozku. Pro to je typická cévní mozková příhoda.

Druhým způsobem vzniku je zapříčinění demence jiným onemocněním, například alkoholismem, při konečných stadiích AIDS nebo syfilis.

Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Může se objevit po úrazech, otravách nebo nádorech mozku. Dalšími chorobami, kdy je demence v různém stádiu vedoucím příznakem je Huntingtonova nemoc, korová demence s Lewyho tělísky, Pickova nemoc a některé metabolické choroby – například Wilsonova choroba, při které dochází k kvůli chybě v enzymové výbavě jedince ke střádání mědi z potravy v organismu.

Přestože demence postihuje hlavně starší osoby, nejedná se o příznak stáří a mnohdy může být její nástup zmírněn. Je tedy důležité v závěru poznamenat, že stáří nerovná se demence. V tomto věku je obvykle způsobena odumíráním nervových buněk nebo porušeným cévním zásobením

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.