Dárkové sady koření

Dušnost

dyspnoe

dušení se, dechová tíseň

Dechová tíseň je jedním z příznaků, který u pacienta okamžitě vyvolává strach o život. Pocit nedostatečného nádechu je častý při hysterickém záchvatu nebo po namáhavém fyzickém výkonu, kdy pacient lape po dechu. V tomto případě je nejlepší první pomocí ho zklidnit, vyzvat ke klidnému dýchání nejlépe do papírového sáčku. Tím, že předtím aktivně hodně dýchal se mu mírně pozměnilo pH vnitřního prostředí. Dýcháním vzduchu z pytlíku, který není až tak okysličen, se stav do několika minut srovná. Pytlík by měl být občas odložen a pacient by měl dýchat čerstvý vzduch nejlépe u otevřeného okna a být v klidném prostředí.

Dalším stavem je astmatický záchvat, při němž se sice pacient může nadechnout, ale má problémy s výdechem. Protože má plíce plné vzduchu, nemůže se pak nadechnout znovu a začíná se dusit. Při záchvatu je nutné okamžitě volat první pomoc. Pokud má pacient u sebe inhalátor, měl by ho použít. Pacient sám většinou zaujme polohu (ortopnoickou), při které zapojuje i pomocné dýchací svaly – stojí v mírném předklonu a je s přepaženýma a rukama roztaženýma na šířku ramen opřen o podložku. Astmatici by se měli vyvarovat prostředí, které záchvat může spíše vyvolat (prašné prostředí, oblasti s pylem, dusné místnosti a podobně).

U městnavých srdečních chorob jako je levostranné srdeční selhávání se krev městná v plicích a pacient má pozvolna pocit dechové nedostatečnosti. Dále u otoků v krku – například u dětí při otoku hrtanové příklopky (epiglotitida) je velké riziko udušení. Dříve byla vysoká úmrtnost i u záškrtu. Otok může nastat i při polknutí bodavého hmyzu – včel, vos. Zde pak otok nastupuje velmi rychle a může zcela uzavřít dechové cesty. Pokud se tak stane, je první pomocí koniotomie, což je vytvoření otvoru mezi vnějším prostředím a hrtanem mezi hrtanovými chrupavkami. Stejný postup platí, pokud se pacient dusí vdechnutým cizím tělesem, které nejde vykašlat nebo vyndat jiným způsobem.

V rizikových a život ohrožujících stavech je nutné ihned přivolat lékaře, při déle trvajících obtížích se doporučuje lékaře taktéž včas navštívit.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.