Dárkové sady koření

Hluchota

surditas

neslyšení

Hluchota je těžká ztráta postihující sluchový aparát a znemožňující pacientovi slyšet na jedno nebo na obě uši.

Hluchota nebo těžká nedoslýchavost mohou být způsobeny vrozenou vývojovou vadou. Při ní může chybět některá z částí sluchového aparátu. Když je vytvořen zvuk, odrazí se od boltce do zvukovodu na jehož konci se rozvibruje bubínek. Je přenesen na středoušní sluchové kůstky – kladívko, třmínek a kovadlinku a od nich jde pak do vnitřního ucha. Z vnitřního ucha, kde je zvuk přeměněn na nervový signál, jde do oblasti v mozku, kde se vybaví jako zvukový podnět. Pokud je některá z těchto částí chybně vytvořena nebo chybí, člověk má narušené vnímání sluchu.

Hluchota je také součástí některých vrozených syndromůStickerova, Waardenburgova, Prenderova nebo Tracher – Collinsova. Samostatná dědičná vada je pak otoskleróza. Častá je také pokud těhotná žena prodělává v době tvorby sluchového aparátu spalničky, méně často pak těžší chlamydiovou infekci. Spalničky jsou u nás ale naštěstí díky očkování vzácné. Co ale není až tak vzácné je alkoholový syndrom, který mají děti narozené matkám – alkoholičkám, které užívaly alkohol v době těhotenství. To samé platí i u dětí, jejichž matka má v těhotenství syfilis a které těhotenství přežily. Díky preventivním kontrolám a povinným testům na tuto pohlavní nemoc jsou naštěstí tyto případy vymýceny.

Může se objevit také jako získaná vada – po úrazech hlavy – zejména při poškození spánkové kosti, v jejíž části je sluchový aparát umístěn. Nebo spolu s autoimunitními chorobami, při nichž imunitní systém jedince útočí proti vlastním strukturám. Z těchto onemocnění stojí za zmínku Wenerova granulomatóza.

Jako poslední je třeba zmínit vliv léků a nutnost čtení příbalových informací. Například antibiotikum neomycin používané jako součást několika mastí nesmí být aplikováno na velké plochy, protože může způsobit ve výjimečných případech až nevratnou hluchotu.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.