Dárkové sady koření

Kóma

koma

hluboké bezvědomí

Kóma je stav, při kterém je pacient v hlubokém bezvědomí. Není probuditelný na oslovení, na dotek a v těžších případech ani na bolestivý podnět.

Kóma se může objevit po mrtvici (cévní mozková příhoda), po úrazech hlavy nebo krvácení do mozku (při prasknutí výdutě, po těžkém poranění). Dále při při cukrovce, pokud si pacient nebere inzulín nebo si ho vezme málo a má hyperglykemické kóma (vysokou hladinu cukru v krvi), které může být i smrtelné.

Pokud někdo upadne do bezvědomí a probudí se aniž by měl nějaké následky (například po lehčím úrazu hlavy nebo náhle z neznámých příčin), měl by být i přesto zkontrolován lékařem. Pokud je bezvědomí hlubší a pacient je těžko nebo nebo vůbec probuditelný, měla by být okamžitě volána první pomoc a pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče, kde je pod neustálým dohledem.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.