Dárkové sady koření

Krvácení

Krev v těle proudí v cévách – okysličená v tepnách (arteriích), odkysličená v žilách (vénách). V cévách se krev nesráží, protože vnitřek cév je vystlán krycími buňkami (endotelem), které mají nesmáčivý povrch. V některých případech jako je trombóza se sice krev srazit v cévě (téměř vždy v žíle) může, ovšem je pro to vysvětlení jako například užívání antikoncepce a kouření nebo sedavé zaměstnání, kdy krev v žilách proudí velmi pomalu.

Pokud je stěna cévy narušena, dojde k výronu krve a krevní elementy se stýkají se smáčivým prostředím. V tuto chvíli začíná reakce známá jako srážení krve. Výsledkem srážení je, že se nerozpustné krevní bílkoviny začnou chemickými reakcemi přeměňovat a nakonec vzniknou vlákna tvořená bílkovinou fibrinem. V tomto vlákně se zachytají krvinky a nakonec se krvácení zastaví.

Krvácení nastává po poraněních, při prasknutí výdutí cév, při poranění cév, které jsou blízko povrchu – například cévy křečových žil nebo tzv. jícnových varixů, což jsou vlastně křečové žíly na povrchu sliznice jícnu, které jsou typické pro některé nemoci jako jaterní cirhóza.

Fyziologicky nastává krvácení během menstruačního cyklu u žen. Toto krvácení ale není u zdravé ženy masivní – za jeden cyklus je ztraceno 100 – 150ml krve.

Pokud je krvácení masivní, nejde zastavit, nebo trvá dlouhou dobu, je třeba ihned vyhledat odborné ošetření. Ránu, která krvácí je dobré sterilně krýt, ničím jí nevyplachovat, nerozevírat a stlačovat ji. Při masivním krvácení je třeba tisknout tlakové body, což jsou místa, kde velké cévy procházejí u kosti tak, že je možné je tlakem zúžit a krev tedy z poranění neteče tolik.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.