Dárkové sady koření

Kyklopie

kyklocefalie, synoftalmie, kyklopismus, dvě oči v jednom důlku, dvě oči v jedné očnici

Kyklopie je vrozená vývojová vada, při níž nedojde během nitroděložního vývoje k založení dvou očních důlků, ale pouze jednoho. V něm pak může být jeden, častěji pak dva oční bulby, které ale mohou zrakové vjemu v různé míře zprostředkovávat.

Tento příznak je obvykle spjat s dalšími vrozenými vývojovými vadami – rozštěpy, chyběním nosu, úst, malou hlavou a podobně.

Pacienti, kteří se s kyklopií narodí, umírají obvykle brzy po narození.

Nemoci spojené s tímto příznakem:

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.