Dárkové sady koření

Malý ušní boltec

mikrocie

zmenšený ušní boltec

Mikrocie neboli zmenšený ušní boltec patří obvykle mezi nejčastější vrozené vývojové vady ucha. Často jsou tyto vady spojeny nejen se zmenšením vlastního boltce, ale i chyběním některých jeho částí – zevního zvukovodu, některých ušních chrupavek a podobně a s deformitami boltce. S tím pak souvisí i různě zhoršený nebo zcela nepřítomný sluchový vjem. Tato vada může postihovat jedno nebo obě uši. Pokud jsou uši postiženy obě, může být tento příznak součástí rozsáhlejšího vrozeného syndromu nebo větší vývojové vady.

Mikrocie je dělena do tří skupin. Pacienti ve 2. a 3 skupině pak mají boltec ještě různě deformován.

Jen lehce zmenšený ušní boltec může ukazovat na  rodinný znak nebo optický klam. Také porovnávání dětí matkami vede často k tomu, že jim připadá, že jejich dítě má menší ušní boltec oproti ostatním dětem. Je to ale stejné jako třeba velikost prstů, nohou, penisu a podobně – nemůžeme být všichni stejní, a proto se i velikostmi periferních částí odlišujeme.

Nemoci spojené s tímto příznakem:

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.