Dárkové sady koření

Nadýmání

meteorismus

plynatost, fluktuace

Nadýmání, neboli nadměrná tvorba plynu ve střevech a jeho uvolňování konečníkem je do určité míry fyziologický jev – děje se tak hlavně po luštěninách, obilovinách, kvasných nápojích – zákysy a podobně. Je to dáno rozkladem těchto potravin bakteriemi střeva. Některé metabolické cesty pak způsobí, že se jako produkt reakce tvoří plyn – metan. Ten je typický svým zápachem.

Častější nadýmání po určité potravině může být způsobeno chyběním enzymu, který některou látku, kterou potravina obsahuje, přeměňuje. Látka se pak rozkládá alternativní cestou a nezřídka se stane, že při ní dojde k nadýmání. Jako příklad je možné uvést mléčný cukr – laktózu, která je běžně rozložena střevním enzymem laktázou. U laktózové intolerance (alergie na mléko) enzym ale chybí a po konzumaci mléčných výrobků dojde k nadýmání.

Nadýmání (meteorismus) a vypouštění plynů (fluktuace) může provázet i některé střevní záněty jako je divertikulitida (zánět střevních výběžků). Pokud pacient na nadýmání často trpí a obtěžuje ho, nebo má obavy, měl by vyhledat lékaře.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.