Dárkové sady koření

Nedoslýchavost

hypakuze

hypacusis, částečná ztráta sluchu

Částečnou ztrátou sluchu trpí v našich podmínkách asi 5%obyvatel. Většinou se jedná o stařeckou nedoslýchavost (presbyakusii), která je způsobena stárnutím sluchového ústrojí. Další příčinou může být poškození sluchu prací v hluku.

V některých případech je způsobena centrální příčinou – to znamená problémem v mozku nebo někde na sluchové dráze. Když se totiž zvuk dostane až do vnitřního ucha a převede se na nervový vzruch, je veden nervovými vlákny až do mozku, kde je analyzován. Pokud je ale někde na této cestě chyba, dojde k nedoslýchavosti, někdy i k hluchotě. Může se jednat o nádor.

Při částečné ztrátě sluchu je možné tuto vadu korigovat sluchadlem a tím umožnit pacientovi se znovu začlenit do sociálního života. Proto je třeba navštívit lékaře.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.