Dárkové sady koření

Nízký krevní tlak

hypotenze

nízký tlak krve

Krevní tlak je určován hodnotou systolického a diastolického tlaku. Jako systolický tlak je určován ten, který je v cévách při srdečním stahu a je to ten vyšší. Diastolický tlak je nižší hodnotou a je to tlak v cévách při plnění srdce. Tlak se určuje buď v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg) nebo v Torrech (Torr). Tlak u zdravého jedince má hodnotu kolem 120/90Torr.

Krevní tlak se měří tonometrem. Při měření se dá kolem paže nafukovací manžeta. Ta se nafoukne na hodnotu tlaku vyšší než se u pacienta předpokládá. Při jejím upouštění se pak dojde na hodnotu, která je stejná nebo o něco menší než systolický tlak – ten tedy jako tlak v manžetě přetlačí a je slyšitelný ve fonendoskopu, který je na paži také přiložen. Při dalším upouštění zvuky sílí až vymizí – to znamená, že tlaky jsou vyrovnány a zapisuje se druhá hodnota – diastolický tlak.

Nízký krevní tlak je tlak pod 105/80 společně s potížemi a je obvykle způsoben krátkodobězvýšenou únavou, náhlou změnou polohy (například z lehu do prudkého vztyku – ortostatická hypotenze) nebo nevolností. Dlouhodobá hypotenze může souviset s nižšími metabolickými nároky organismu nebo onemocněním srdce.

Nízký tlak krve se také objevuje při akutních stavech jako je horečka, šok, dehydratace nebo větší ztráta krve

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.