Dárkové sady koření

Ochrnutí poloviny těla

Hemiplegie

hemiparéza, snížená hybnost levé poloviny těla, snížená hybnost pravé poloviny těla, ochrnutí pravé poloviny těla, ochrnutí levé poloviny těla

Toto postižení je ve většině případů způsobeno centrálním postižením nervového systému – tedy postižením mozku nebo míchy. Asi nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda (mozková mrtvice). Současně se po určité době přidávají další příznaky jako je zvýšená výbavnost reflexů, zvýšené svalové napětí postižených končetin.

Při hemiparéze je hybnost postižené poloviny těla částečně zachována, při hemiplegii je zcela vymizelá.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.