Dárkové sady koření

Porucha osobnosti

změna chování, změna povahových vlastností, psychopatie

Poruchy osobnosti jsou spojeny s poruchou běžného chování a povahových vlastností, kdy se nevyskytují jednorázově, ale trvale. Pacient pak vnímá některé skutečnosti zcela odlišně než jeho zdravé okolí – pro něho ale normálně, a proto na ně i jinak reaguje. Jsou zdůrazněny některé složky osobnosti, některé jsou zcela minimálně vyjádřeny nebo zcela chybí. Okolí pak tyto jedince vnímá jako nevyrovnané, podivně se chovající.

Pacienti mají většinou své rituály, chovají se stereotypněnevyhledávají změny. Pokud nastanou nebo dojde ke konfliktu, reagují na ně nevyrovnaně, často až agresivně nebo konfliktně. Pro pacienty je také proto těžké utvářet plnohodnotné kontakty. Například u závislé poruchy osobnosti je typické, že pacient si utváří kontakty s osobami, na nichž přenechává veškerou zodpovědnost za sebe a obává se, že zůstane sám a bude muset rozhodovat.

Poruchy osobnosti se objevují u různých onemocnění, typické jsou ale přímo jako poruchy osobnosti – paranoidní, schizofrenní, disociální, závislá, histriónská, disociální a další. Mohou následovat i po velmi traumatizujícím zážitku (prožité znásilnění, války, dlouhodobý strach o život, věznění, týrání).

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.