Dárkové sady koření

Porucha vnímání barvy

barvoslepost, trichromazie

Červená barva patří mezi tři základní barvy – dalšími barvami jsou modrá a zelená. Může to mít několik důvodů.

Nejčastějším je porucha barvocitu, což je dědičná vada. Protože je tzv. gonosomálně recesivní, je děděna na X chromosomu – postihuje tedy ve většině případů muže a z nich nejvíce bělochy. Poruchy barvocitu se většinou vztahují k červené nebo zelené. Typickým příkladem je, že pokud je červená kulička na zeleném podkladě, pacient ji nevidí. Existují speciální tabulky pro vyšetření barvocitu (pseudoizochromatické tabulky).

Sítnice oka je tvořena tyčinkami a čípky. Čípky jsou buňky, díky nimž je možné vidět barevně a jsou ti druhy pro tři barvy, takže barevný vjem se utvoří až po vstupu podnětu zrakovým nervem do mozku. Při poruše vnímání červené barvy je činnost čípků pro červenou oslabena, barva předmětů, které jsou červené, je tedy složena barvami v jiném poměru a výslednou barvu vidí pacient zcela jinak než zdravý člověk. Může být narušeno i vnímání jiné barvy, červená je však nejčastější.

Pokud je zcela potlačeno vnímání jedné barvy (dichromazie), skládá pacient výslednou barvu pouze ze dvou barev, které vidí. Zde je možné, aby chybějící barva byla červená nebo zelená nebo modrá.

Při vnímání pouze jedné základní barvy (monochromazie) má pacient úplnou barvoslepost a rozlišuje pouze na základě odstínů jedné barvy.

Barvoslepost částečná nebo úplná je většinou vrozená, proto ji není možné obvykle nijak léčit. Je vhodné, aby byl pacient poté, co zjistí, že má tento příznak, vyšetřen.

Nemoci spojené s tímto příznakem:

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.