Dárkové sady koření

Poruchy inteligence

oligofrenie, mentální retardace, střední mentální retardace, lehká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, idiocie, imbecilie, debilita, nadprůměrné IQ, genialita

IQ neboli inteligenční kvocient je číselně vyjádřený soubor schopností, díky nimž je možné posuzovat mentální schopnosti lidí mezi sebou a zařadit je tak do určitých skupin. To pak může pomoci v diagnostice různých, zejména neurologických a psychiatrických onemocnění. Používá se někdy i z forenzních důvodů (po spáchání trestného činu), kdy se prokazuje, zda měl pachatel dost “rozumu” na to, aby si uvědomil, že čin, který páchá, je trestný.

IQ
0 – 69 mentální retardace, 2% populace
70 – 90 slaboduchost, 13% populace
91 – 110 průměr, 70% populace
111 – 130 nadprůměr, 13% populace
nad 130 genialita, 2% populace

Rozdělení v populaci je rovnoměrné podle tzv. Gaussovy křivky. Zajímavé je, že každých deset let stoupne IQ populace o tři body (tzv. Flynnův efekt). Není zcela jasné, čím je tento jev zaviněn. Za se jedná o kvalitnější stupeň vzdělávání, výživy nebo zda jsou metody testování příliš známé a testované osoby si umí s úkoly spíš poradit, protože metody řešení jsou obecně známé.

Mentální retardace je označení IQ pod 70 bodů. Je možné ji rozdělit do menších skupin na hlubokou (pod 20, dříve označováno jako idiocie), těžkou (pod 34, dříve označováno jako imbecilita), střední (pod 49) a lehkou (pod 70, dříve označováno jako debilita).

U lehké mentální retardace se objevují poruchy učení (čtení – dyslexie, psaní – dysgrafie, počítání – dyskalkulie), nicméně děti jsou při vhodném přístupu normálně vzdělatelné. Často se u nich přidruženě vyskytuje hyperaktivita nebo další poruchy.

U střední mentální retardace jsou zhoršeny komunikační schopnosti, rovněž samostatnost je snížena a pacienti často potřebují někoho, kdo jim s péčí o sebe pomáhá. Mnohdy je kombinována s některými motorickými (pohybovými) defekty.

Těžká mentální retardace má příznaky podobné střední s tím, že jsou ještě více vyjádřeny.

Hluboká mentální retardace je těžké postižení, pacienti obvykle nejsou schopni komunikace a pokud ano, tak spíše neverbální (mrkání, kývání).

Příčin může být celá řada – patologické vlivy v těhotenství (toxické látky, kouření, záření, infekce, nedostatek kyslíku pro plod . chronická hypoxie), potíže při porodu nebo po něm (infekce, záněty mozkových blan, mozku, úrazy hlavy, krvácení do mozku).

Míra intelektu je dána z určité míry geneticky (asi z 50%), ostatní pak zajišťuje zevní prostředí.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.