Dárkové sady koření

Poruchy vědomí

mdloby, mrákoty, delirium, amence, agónie, somnolence, sopor, kóma

Jako vědomí je označován stav, kdy člověk plně vnímá, je schopen plnit úkoly, zapamatovat si danou věc nebo si vybavit vzpomínku. Pokud je vědomí narušeno, je možné tyto stavy rozlišit na kvalitativní a kvantitativní.

Při kvalitativní poruše je člověk při vědomí, ovšem jeho vnímání je v různé míře narušeno. Patří sem mdloby, mrákoty, delirium, amence a agónie.

Nejmírnější jsou mdloby, při nichž pacient upadne do krátkého bezvědomí, které je způsobeno nedostatečným přívodem kyslíku do mozku – často se tak stává u osob s nízkým krevním tlakem nebo při stání v místnosti, kde je vydýchaný vzduch a teplo.

O něco horší jsou mrákoty, při nichž pacient sice vnímá, ale nedokáže sám jednat – například po dlouhém hladovění nebo u diabetiků, kteří si vzali více inzulinu.

Po otravách nebo při dehydrataci se člověk může nacházet v deliriu, při kterém jsou i halucinace, v amenci se přidává i porucha chování, myšlení, řeči a střídají se stavy, kdy je pacient aktivní se stavem únavy a útlumu.

Posledním typem je agónie, což je stav v období umírání – srdce bije pomaleji, pokožka je bledá, dýchání je pomalé a mělké.

Při kvantitativní poruše klesá vědomí jako celek. Prvním stupněm je spavost (somnolence), kdy pacient není probuditelný na oslovení nebo na dotyk, ale na slabý bolestivý podnět. Reaguje zmateně a brzy znovu usíná.

Druhým stupněm je sopor, při němž se probudí pouze na silný bolestivý podnět. Na otázky neodpovídá, nebo mumlá a brzy se do bezvědomí vrací. Při kómatu, což je poslední stupeň, nelze probudit, v závislosti na jeho hloubce mizí reakce a reflexy.

Při bezvědomí je třeba ihned přivolat lékaře a zajistit volné dýchací cesty a srdeční akci, pokud není přítomna.

Diskuze

E-mail nebude nikde zveřejněn. Slouží pouze k upozornění v případě odpovědi na Váš komentář.